powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Jurajska – Kraków

Budynek mieszkalnny jednorodzinny w Krakowie przy ul. Jurajskiej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny jednorodzinny w Karkowie przy ul. Jurajskiej
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 14.60 x 8.85 m. Całkowita wysokość budynku wynosi 8.14 m. Moduł konstrukcyjny wynosi  (7.50+6.60)x(3.15+5,18 lub 7.85) m Budynek zaprojektowano jako piętrowy, podpiwniczony z drewnianą więźba płatwiowo – kleszczową.

Fundamenty budynku tworzą ławy żelbetowe o wymiarach 80×40 cm oraz 60×40 cm. Pod wejście ścianę wewnętrzną przy schodach między osiami 1-2/C-D zaprojektowano ławy żelbetowe o wymiarach 60×40 cm. Pozostałe ławy fundamentowe zaprojektowano o przekroju 80×40 cm.

Ściany piwnicy zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne gr. 29 cm.

Ściany murowane zaprojektowano z pustaków ceramicznych Max gr. 30 oraz 19 cm. Ściany zaprojektowano z pustaków klasy min 10 MPa na zaprawie cementowej marki min M5.

Ściany kolankowe w poziomie poddasza usztywniono konstrukcją ramową składającą się z żelbetowych słupków o wymiarach 30×30 cm w rozstawie ok. 2.0 m oraz wieńcem żelbetowym 30×25 cm. Przestrzenie pomiędzy wieńcem
a słupkami należy wypełnić pustakami ceramicznym.  Do wieńca mocowana jest murłata dachu co ok. 100 cm

Dach  zaprojektowano jako drewniany, dwuspadowy z  jaskółką między osiami1÷2 przy osi A. Pokrycie dachu stanowi zakładkowa dachówka ceramiczna. Kąt nachylenia dachu wynosi 40o.Dach zaprojektowano jako ocieplony i obity od dołu płytami gipsowymi STG. Więźbę dachową projektuje się jako układ wiązarów płatwiowo – kleszczowych w rozstawie ok. 100 cm.