powrót do strony Obiekty mieszkalne

Rostworowskiego – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażami wbudowanymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Rostworowskiego

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Rostworowskiego Skoczek&Wojdacki Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek zaprojektowano na rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach
w gabarycie 94.45×27.70 m. Budynek posiada jedną kondygnacje podziemną oraz 5 kondygnacji nadziemnych. Część budynku miedzy oraz posiada antresole. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych do górnego poziomu attyki nie przekracza 23.60 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.75 + 4.59 + 4 x 3.06 + 3.04 + 3.21 m.

Budynek podzielono dylatacją na dwa niezależne segmenty.

Kondygnacja podziemna spełnia funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza technicznego. Kondygnacja parteru przeznaczona jest na usługi oraz parking. Kondygnacje  nadziemne pełnią funkcję mieszkalne.

Konstrukcja budynku zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową płytowo – słupową w części podziemnej i w parterze oraz płytowo – tarczową w nadziemnej części mieszkalnej. Konstrukcje stropu stanowi ruszt belkowy, który przenosi obciążenia pionowe z kondygnacji mieszkalnych w układzie płytowo – tarczowym na konstrukcję płytowo – słupową garażu.

Podstawowa siatka słupów garażu oparta jest na module konstrukcyjnym od 5.40  x 5.40 do 6.60 x 7.80 m. Słupy żelbetowe piwnic projektuje się o przekroju od 35×35 cm do 50×50 cm wykonane z betonu klasy C35/45. Słupy parteru projektuje się  z betonu klasy C30/37. Usztywnienie przestrzenne budynku stanowią żelbetowe klatki schodowe z trzonami windowymi. Ściany żelbetowe klatek schodowych oraz zewnętrzne piwnic projektuje się jako żelbetowe o gr. 25 cm. Ściany żelbetowe trzonów projektuje się o grubości 15 i 20 cm.

Płytę fundamentową projektuje się jako żelbetową, monolityczną o grubości 40 cm z miejscowymi pogrubieniami pod słupami i trzonami do 60 lub 100 cm.

Pionowymi elementami nośnymi kondygnacji mieszkalnych są ściany-tarcze lub ściany murowane. Tarcze żelbetowe projektuje się do poziomu +10.56, powyżej projektuje się ściany murowane. Grubość ścian wynosi 25 cm.