powrót do strony Obiekty mieszkalne

Świętokrzyska 5 – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowany w dzielnicy Krowodrza, przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Świętokrzyskiej w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Świętokrzyska 5 1400 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny wielorodzinny z jedną podziemną kondygnacją garażową i pięcioma nadziemnymi w tym z usługami w parterze i czterema kondygnacjami mieszkalnymi.

Budynek posadowiony bezpośrednio na płycie fundamentowej grubości, generalnie, 50cm, na głębokości -4.33 (210.92m npm) z lokalnymi przegłębieniami w rejonie słupo-tarcz pod pogrubienia 70cm i 90cm do poziomu -4.73 (210.52m npm).

Budynek od strony wschodniej i południowej zlokalizowany jest w granicy działki. Od strony wschodniej na długości około 12m przylega do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej 24. Na dalszej długości wzdłuż granicy wschodniej przylega do żelbetowego kątowego muru oporowego.  Od strony zachodniej projektowany budynek sąsiaduje z ul. Świętokrzyską w odległości ok. 4m. Od strony północnej z ul. Wrocławską w odległości ok. 8m. Od strony południowej budynek zlokalizowano również w granicy działki.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-4.83),  kształt wydłużonego trapezu o długości ok. 50m przy szerokości zmiennej od 11.65m do 15.60m. Na kolejnych poziomach poczynając od poziomu parteru 00 (-0.11) następuje odsuniecie ścian od granicy działki i tarasowa zmiana kształtu rzutu budynku na kształt L. Do części głównej obiektu w osiach 1÷3/A÷G o wymiarach ok. 48.4×10.9m przylega część w osiach 3÷4/A÷B o wymiarach ok. 10.9×4.1m

Kolejna zmiana następuje na poziomie 01 (+3.56). Dłuższy bok obiektu skraca się na osi F wykształcając taras w osiach F-G nad częścią usługową i zjazdem do garażu.

Budynek znajdzie się w sąsiedztwie istniejącego budynku oraz ściany oporowej o poziomach posadowienia wyższych od poziomu posadowienia nowoprojektowanego obiektu, dlatego też projektuje się wykonanie zabezpieczenia wykopu. Celem minimalizacji wpływu robót na budynek sąsiadujący projektuje się wykonanie sztywnej ściany zabezpieczającej w postaci palisady która stanowić będzie jednocześnie zewnętrzną ścianę budynku.

Dwie kondygnacje dolne od poziomu garaży U1 (-3.83) do poziomu płyty 01 (+3.56) projektuje się w całości jako monolityczne w układzie mieszanym – ścianowym oraz belkowo-słupowym przy czym słupy w kondygnacji garażowej przyjmują formę ścian-tarcz. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości nie mniejszej niż 25cm przy czym grubości ścian szybów windowych wynoszą 15cm.

Na kondygnacjach mieszkalnych pojawiają się nienośne ściany murowane z bloczków silikatowych grubości generalnie 18cm oddzielające mieszkania od korytarzy.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 22cm w poz. 00 do 21cm na piętrach pozostałych. Płyty balkonowe projektuje się grubości 19cm.

 

Zapisz