powrót do strony Obiekty mieszkalne

Włościańska – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz urządzeniem terenu w Krakowie w dzielnicy Krowodrza przy ul. Włościańskiej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Włościańska B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1,  kształt zbliżony do prostokąta o długości ok. 22.6m (wzdłuż osi literowych z zachodu na wschód) przy szerokości ok 17.3m. Na kolejnych poziomach poczynając od poziomu parteru 00 następuje zmiana kształtu rzutu budynku na kształt prostokątny o wymiarach 15.60m x 10.80m.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne. Grubości 20cm w poz. 00 i 02, oraz 22cm w poz.01. Płyty balkonowe projektuje się grubości 15cm.

Biegi schodowe biegnące przez wszystkie kondygnacje projektuje się jako płytowe zamocowane w spocznikach. Spoczniki projektowane również jako płytowe, oparte na dwóch krawędziach. Przyjmuje się grubości biegów 15cm, spoczników 20 cm zaś podestów równym grubościom płyt stropowych danego poziomu.

W celu maksymalizacji pow. użytkowej poddasza, budynek zadaszono dachem mansardowego. Projektuje się dach w konstrukcji drewnianej oparty na czterech drewnianych słupach z mieczami oraz na ścianach murowanych klatki schodowej i ścianie.

Ściany zewnętrzne kondygnacji mieszkalnych od poziomu 01 projektuje się jako murowane z pustaków Porotherm 25P+W. Na poziomie 01 pozostawiony zostaje układ żelbetowych ścian wewnętrznych budynku stanowiących przestrzenne obiektu.

Ściany wewnętrzne kondygnacji 02 projektuje się pustaków Porotherm AKU25/30.