powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Fabryczna – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, dwupoziomowym garażem podziemnym, dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Barskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki/Flisacka AT Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny posiadający osiem kondygnacji nadziemnych oraz dwie kondygnację podziemne.  W części podziemnej zaprojektowano garaż oraz pomieszczenia techniczne. W części nadziemnej zlokalizowano usługi oraz lokale mieszkalne. Część podziemna jest wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych. Obrys garażu zaprojektowano na rzucie wielokąta. Wymiary gabarytowe wynoszą 85.83 x 32.68 m. Kondygnacje nadziemne zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach gabarytowych ok. 75.93 x 14.50 m. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 25.50 m.

Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.55 m + 5.10 m; 3.90 m lub 3.55 m + 4.10 m lub 2.90 m + 7 x 2.90 m.

Segmenty 1 i 2 zawierają kondygnacje podziemną oraz nadziemne, segmenty 3 i 4 zawierają tylko kondygnacje podziemne parkingów.

Segment 1

Układ nośny segmentu zaprojektowano jako mieszany. Kondygnacje podziemne zaprojektowano w typowym układzie poprzecznym, natomiast kondygnacje nadziemne zaprojektowano w układzie mieszanym, gdzie dodatkowym  elementem nośnym są ściany podłużne (wewnętrzne i odcinki ścian elewacyjnych).

Segment 2

Układ nośny segmentu zaprojektowano jako mieszany. Kondygnacje podziemne zaprojektowano w typowym układzie poprzecznym, natomiast kondygnacje nadziemne zaprojektowano w układzie mieszanym, gdzie dodatkowym  elementem nośnym są ściany podłużne (wewnętrzne
i odcinki ścian elewacyjnych). Zmiana układu nośnego następuje na poz. -0.15. Elementem przejściowym między dwoma układami nośnymi jest przestrzenny układ tarczowo – belkowy oraz ruszt belkowy.

Segment 3 i 4

Układ nośny segmentów zaprojektowano jako poprzeczny. Podstawowy moduł konstrukcyjny wynosi w kierunku osi literowych od 7.35 m do 7.60 m. Układ nośny tarcz w przestrzeni przejazdu jest połączony belkami nadprożowymi. Projektuje się belki nadprożowe o przekroju 40×60 Konstrukcja nośna kondygnacji podziemnych opiera się na płycie fundamentowej o gr. 60 cm.

Strop kondygnacji „U1” projektuje się jako żelbetowy, monolityczny krzyżowo zbrojony o grubości 30 cm. Strop kondygnacji „0” projektuje się jako żelbetowy monolityczny krzyżowo zbrojony o gr. 35 cm. Płytę rampy projektuje się jako żelbetową monolityczną o gr. 25 cm. Ściany nośne projektuje się jako żelbetowe o gr. 25 cm.