powrót do strony Obiekty mieszkalne

Korzeniowskiego – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Krakowie w dzielnicy Krowodrza przy ul. Korzeniowskiego.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Korzeniowskiego Pracownia Projektowa Rewaloryzacji Zabytków
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek rozwiązano w rzucie na planie trapezu stanowiącym część mieszkalną i biurową. (wymiary budynku w obrysie:15.76m x 20.00m).

Budynek niepodpiwniczony z trzema kondygnacjami użytkowymi (parter, Ip, Iip)

Ze względu na technologię – założono wykonanie konstrukcji w systemie tradycyjnym, monolitycznym.

Posadowienie zaprojektowano w postaci układu ław spiętych żelbetowymi ścianami fundamentowymi. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30.

Układ pionowy nośny tworzą ściany monolityczne żelbetowe oraz lokalnie murowane z pustaków ceramicznych Porotherm – które założono jako nośne. Lokalnie wprowadzono słupy żelbetowe spełniające rolę wieszaków podtrzymujących balkony w części północnej i południowej oraz rdzenie ukryte w ścianach murowanych poddasza służace do mocowania więxby dachowej.

Płyty stropowe żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach żelbetowych lub pośrednio za poprzez wieńce żelbetowe na ścianach murowanych. Płyty Ip i IIp w dwóch polach południowych ze względu na rozpietość zaprojektowano o grubości 20cm, na pozostałym obszarze grubości 18cm. Płyta poddasza o stałej grubości 18cm podparta lokalnie belką żelbetową „nadciągiem” przejmująca obciążenia ze słupków podpierających konstrukcję dachu. Płyty balkonowe grubości 14 cm. Biegi klatki schodowej żelbetowe, monolityczne grubości 15 cm.

Dach zaprojektowano jako drewniany dwuspadowy, kryty blachą na rąbek na deskowaniu pełnym. Połaci dachu o zróżnicowanych spadkach 13.73o i 16.10o oraz 13.73o i 22.15o z lukarną o kącie nachylenia 8o – wynikającymi z architektury.

Zasadniczy układ konstrukcyjny dachu stanowią wiązary krokwiowe, oparte na płatwiach oraz murłatach ścian w osiach A i E. W poziomie kalenicy krokwie podparte płatwią kalenicową. Płatwie o schemacie belki wieloprzęsłowej każda – podparte są słupami żelbetowymi bądź drewnianymi przy ścianach szczytowych.