powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Galicyjska – Węgrzce

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w Węgrzcach przy ul. Galicyjskiej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Galicyjskiej AT ARCHITEKCI
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano na rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach zewnętrznych 14.35 x 20.05 m. Całkowita wysokość budynku wynosi 8.89 m. Budynek zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, podpiwniczony w technologii tradycyjnej z drewnianą więźbą dachową.

Fundamenty budynku zaprojektowano jako bezpośrednie. Konstrukcje fundamentów stanowi płyta fundamentowa grubości 30 cm.

Ściany piwnic zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne gr. 25.

Ściany murowane zaprojektowano z pustaków ceramicznych typu Porotherm gr. 25. Ściany zaprojektowano z pustaków klasy min 15 MPa na zaprawie cementowej marki min M10.

Płyty stropowe poz. -0.12; +2.92 zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne, krzyżowo zbrojone gr. 15 i 18 cm. Moduł konstrukcyjny jest zróżnicowany i wynosi od 1.75×6.05 m do 5.28×9.24 m.

Płytę poz. -0.12 zaprojektowano jako monolitycznie połączoną ze ścianami piwnic.  Płytę poz. +2.92 oparto na ścianach murowanych lub słupach/rdzeniach żelbetowych za pośrednictwem wieńców lub belek żelbetowych.

Wieniec projektuje się w poziomie stropu +2.92 oraz jako zwieńczenie ścian szczytowych. Wieniec ma przekrój poprzeczny 25×30 cm. Projektuje się go na ścianach murowanych. Wieniec przechodzi w belki żelbetowe stanowiące konstrukcję nośną budynku w poziomie płyty +2.92. Zbrojenie wieńców przyjęto 3#12 góra i dół; 1#12 bok oraz strzemiona f8 co 15 cm .

Dach  zaprojektowano jako drewniany, dwuspadowy płatwiowo – kleszczowy
o rozpiętości wiązara 9.95 m. Między osiami 2 oraz 6 zaprojektowano lukarnę doświetlające poddasze budynku. Nachylenia połaci dachowej wynoszą:

  • 35 deg – w przekroju typowym dachu.
  • 35 i 5 deg w przekroju przez lukarny