powrót do strony Obiekty mieszkalne

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z podziemnymi parkingami wraz z przebudową istniejącego zjazdu oraz infrastrukturą techniczną w dzielnicy Podgórze przy ul. Zbrojarzy w Krakowie

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Zbrojarzy 1027 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek z garażem w podziemiu i sześciu kondygnacjach nadziemnych o wysokości ok. 18.3m npt projektuje się w technologii częściowo żelbetowej do wysokości stropu nad druga kondygnacją +8.55, częściowo zaś – w obrębie trzech najwyższych kondygnacji – w tradycyjnej murowanej z bloczków TeknoAmerBlok z płytami stropowymi żelbetowymi.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 216.60m n.p.m.

W rzucie poziomym wprowadzono dwa podstawowe, ortogonalne układy osi poprzecznych a do h o modułach 1.7+5.80+5.10+7.40+5.80+3.05+5.25m rozstawione wzdłuż elewacji północnej oraz od 0 do 7 (na kierunku wschód -zachód) o modułach 6.625+2.75+1.75+5.30+1.90+4.30+2.30+2.50m.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.
Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 (-3.35) do poziomu płyty 00 (-0.12) projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-ścianowym uzupełnioną rusztem belkowym.

Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy generalnie płytowo- ścianowe, przy czym kondygnacje od 00 (-0.12) do 02 (+5.66) włącznie, projektuje się jako monolityczne żelbetowe, kolejne natomiast poczynając od 03 (+8.55) jako układ ścian murowanych z monolitycznymi stropami żelbetowymi. Ściany kondygnacji murowanych projektuje się z bloczków TeknoAmerBlok grubości generalnie 19cm, uzupełnionych rdzeniami żelbetowymi wykonanymi w kanałach pustaków. Rozstaw rdzeni nie przekracza 3.4m. Lokalnie fragmenty ścian na kondygnacjach 03÷05, w miejscach występowania sił rozciągających, oraz fragmenty krótsze niż 1m należy wykonać jako monolityczne.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz