powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Złota – Kraków

Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz jednego budynku jednorodzinnego wolnostojącego z częściowo zagłębionymi garażami przy ul. Złotej w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wolnostojącego budynku jednorodzinnego przy ul. Złotej w Krakowie
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynki 1,2 są jest trzykondygnacyjne – kondygnacja najniższa, piwniczna mieści garaże i pomieszczenia techniczne, dwie kondygnacje nadziemne pełnią funkcję mieszkalną. Każdy z nich jest odbiciem zwierciadlanym drugiego – względem osi dylatacyjnej.

Ze względu na technologię – założono wykonanie konstrukcji w systemie tradycyjnym, żelbetowym monolitycznym z lokalnym uzupełnieniem ścianami murowanymi.

Kondygnacja piwniczna budynku ze względu na możliwy zmienny poziom wód gruntowych i stany powodziowe pobliskiej Rudawy zaprojektowana została z betonu hydrotechnicznego C25/30 W8 w technologii ogólnie pojętej „szczelnej wanny”.

Każdy z budynków rozwiązano w rzucie na planie prostokąta o ok. 15.3×8.9m.

Do budynku od strony południowej – czyli wjazdu z ulicy Złotej dochodzi oddylatowana rampa zjazdowa w kształcie odwróconego „U” – pełniąca funkcje konstrukcji oporowej przy obsypaniu gruntem wjazdu oraz „szczelnej wanny”, gdyż dylatację między nią a budynkiem zaprojektowano jako szczelną.

Posadowienie części mieszkalnej budynku jak i rampy – jak wspomniano wyżej, zrealizowano na płytach fundamentowych.

Układ pionowy nośny części mieszkalnej budynków tworzą ściany i słupy żelbetowe oraz lokalnie ściany murowane z pustaków ceramicznych Porotherm 25 E3 lub Silka N18.

Lekko nadwieszone kondygnacje nadziemne poza obrys piwnic oparto na pogrubionych fragmentach płyty parteru. Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach i słupach żelbetowych lub pośrednio za pośrednictwem wieńców żelbetowych na ścianach murowanych. Płyty powierzchni zewnętrznych tj. balkonów, tarasów, daszków zaprojektowano zmiennej grubości – ze spadkiem 1.5% powierzchni górnej oraz poziomym spodem.