powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Facimiech – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z wewętrznym układem drogowym i przekładką sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Facimiech, dzielica Podgórze w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Facimiech
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek jest pięciokondygnacyjny – kondygnacja najniższa, piwniczna mieści pomieszczenia techniczne, cztery kondygnacje nadziemne pełnią funkcję mieszkalną.

Ze względu na technologię – założono wykonanie konstrukcji w systemie tradycyjnym, żelbetowym monolitycznym (poziom U1) oraz murowanym z układem rdzeni usztywniających (kondygnacje nadziemne).

Kondygnacja piwniczna budynku zaprojektowana została z betonu hydrotechnicznego C30/37 W8.

Maksymalne wymiary budynku w obrysie zewnętrznym, w poziomie oczepów palowych 20.42×17.50m, a w poziomie wyższych kondygnacji 19.67×16.75m.

Układ pionowy nośny nadziemnej części mieszkalnej budynku tworzą ściany murowane z bloczków silikatowych usztywnione układem rdzeni żelbetowych oraz lokalnie żelbetowe.

Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach żelbetowych lub pośrednio za pośrednictwem wieńców żelbetowych na ścianach murowanych. Płyty balkonów zaprojektowano zmiennej grubości – ze spadkiem 1.5% powierzchni górnej oraz poziomym spodem.

Do części podziemnej budynku prowadzą schody zewnętrzne z terenu oparte na wypuszczonym z oczepów liniowym nosku pod ich płyta denną oraz na 2-óch mikropalach średnicy 30cm.