powrót do strony Obiekty mieszkalne

Piltza – ETAP II – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze i garażem podziemnym. Kraków, dzielnica Podgórze przy ul. Piltza

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Piltza Etap II 3150 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w parterze oraz jednokondygnacyjnym garażem podziemnym. Projektowany budynek jest obiektem wolnostojącym o wysokości maks. 18.15m, generalnie 17.59m.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 248.15m n.p.m.

Wysunięte poza obrys części nadziemnej ściany garażu podziemnego zlokalizowane są w odległości ok. 1m od granic działek sąsiednich. Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-4.10), kształt prostokąta o długości 65.22m i szerokości 25.5m. Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

Wzdłuż osi A wprowadzono dylatację części wysokiej budynku od niskiej części garażowej.

Podziemną kondygnację garażową U1 (-4.10) oraz kondygnację parteru 00 o funkcji mieszkalnej (- 0.11) projektuje się jako monolityczne, generalnie w poprzecznym układzie ścianowym. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe projektuje się generalnie grubości 25cm, lokalnie 20cm oraz wyjątkowo 15cm w przypadku ścian szybu windowego.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 01 (+3.69) rozpoczynając, projektuje się jako układy płytowo-ścianowe, przy czym kondygnacje 01 projektuje się jako monolityczne, trzy kolejne zaś, tj. 02÷05, projektuje się jako tradycyjny układ ścian murowanych z monolitycznymi stropami żelbetowymi. Projektuje się ściany murowanych nośne z pustaków POROTHERM  25 P+W oraz AKU 25/30 grubości generalnie 25cm w układzie poprzecznym uzupełnionych rdzeniami żelbetowymi w rozstawie ok. 6m. Ściany w rejonie loggi zaprojektowano jako żelbetowe grubości 19cm.

Grubość płyty fundamentowej przyjęto, generalnie, 60cm zmniejszona do 40cm w polach między słupowych w oddylatowanej części garażowej (w osiach A1’A)

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości 25 i 30cm w poz. 00 (-0.11) nad garażem w strefach poza obrysem części nadziemnej. Strop nad garażem zaprojektowano grubości 25cm.W poziomach typowych 01÷05 zaprojektowano płyty grubości 20cm. Płytę dachową w poz. 06 (+17.59) projektuje się grubości 20cm.

Biegi schodowe w rejonie osi 4-5/D-E startujące w poziomie U1 biegnące przez wszystkie kondygnacje projektuje się jako jednobiegowe, grubości 20cm.

Na typowych kondygnacjach nadziemnych pojawiają się nienośne ściany murowane wydzielające lokale mieszkalne zaprojektowane z pustaków POROTHERM  AKU 25/30 grubości 19/ 25cm.


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz