powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Krzyżówka – Kraków

Budynek pięciokondygnacyjny projektowany jako obiekt hotelowy w Krakowie-Balicach przy ul. Krzyżówka

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek hotelowy przy ul. Krzyżówka AT ARCHITEKCI
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Najniższa kondygnacja podziemna (ozn.”U1″) mieści garaż podziemny, pomieszczenia gospodarcze oraz techniczne (m.in. zbiornik p-poż, hydrofornię, stacje uzdatniania wody, stację transformatorową, pomieszczenia niskiego i średniego napięcia).
Kondygnacja parteru (ozn.”P0″)mieści pomieszczenia zaplecza hotelowego (kuchnię, magazyny) oraz sale restauracyjne i konferencyjne.
Trzy kondygnacje nadziemne (ozn. “P1-P3”) pełnią funkcję mieszkalną.Ze względu na technologię – wykonanie konstrukcji założono w systemie tradycyjnym, żelbetowym monolitycznym. Ze względu na warunki hydro- i geologiczne kondygnacja podziemna budynku wraz z płytą stropową “P0” zaprojektowana została z betonu hydrotechnicznego C30/37 o stopniu wodoszczelności W8.Układ pionowy nośny nadziemnej części budynku tworzą żelbetowe slupy oparte bezpośrednio na płycie fundamentowej oraz trzony żelbetowe. Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na słupach żelbetowych oraz belkach obwodowych.Płyty stropowe kondygnacji nadziemnych “P1-P3” zaprojektowano gr.23cm (poz. G: +3.79 / 6.775 / 9.76) z grzybkami w rejonie słupów pogrubionymi do 35cm. Stropodach nad częścią mieszkalną budynku zaprojektowano również gr. 23cm (poz. G: +12.745) z grzybkami w rejonie słupów pogrubionymi do 35cm.