powrót do strony Obiekty mieszkalne

Piltza – ETAP III – Kraków

Zespól dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz sześcioma kondygnacjami nadziemnymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Piltza

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół 2 budynków mieszkalnych przy ul. Piltza 8400 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze oraz jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, jest obiektem wolnostojącym,  o wysokości maks. 18.66m, generalnie 17.58m.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 245.64m n.p.m.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-4.10), kształt wielokąta o maksymalnych wymiarach: długości 97.19m i szerokości 61.57m. Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

Podziemną kondygnację garażową U1 (-4.99, -4.52) oraz kondygnację parteru 00 o funkcji mieszkalnej (- 0.12) projektuje się jako monolityczne, generalnie w poprzecznym układzie ścianowym. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe projektuje się generalnie grubości 25cm, lokalnie 20cm oraz wyjątkowo 15cm w przypadku ścian szybu windowego.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 01 (+2.83) rozpoczynając, projektuje się jako układy płytowo-ścianowe, przy czym kondygnacje 01 i 02 projektuje się jako monolityczne, trzy kolejne zaś, tj. 03÷05 (w segmencie lewym, zaś w segmencie prawym 02÷05 są kondygnacjami murowanymi), projektuje się jako tradycyjny układ ścian murowanych wewnętrznych z monolitycznymi stropami żelbetowymi. Projektuje się ściany murowane nośne z pustaków POROTHERM  25 P+W oraz AKU 25/30 grubości generalnie 25cm w układzie poprzecznym uzupełnionych rdzeniami żelbetowymi w rozstawie ok. 5÷6m. Ściany w rejonie loggi zaprojektowano grubości 25cm. Ściany elewacyjne generalnie projektuje się jako żelbetowe. Parapety w ścianach elewacyjnych projektuje się jako żelbetowe bądź murowane w zależności od konieczności i wykorzystania bądź też nie do współpracy z belkami parteru lub nadprożami.

Grubość płyty fundamentowej przyjęto, generalnie 60cm z lokalnym zmniejszeniem grubości do 45cm. (minimalna grubość płyty, z wykształconymi spadkami w postaci pogrubień płyty fundamentowej).

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 25 i 35cm w poz. 00 (-0.12) nad garażem w strefach poza obrysem części nadziemnej. Strop nad garażem zaprojektowano grubości 25cm.

W poziomach typowych 01÷04 zaprojektowano płyty grubości 20cm, w rejonie stropodachu nad usługami w poziome 01 płyta ma grubość 25cm z pasmowym (o szerokości 2m) pogrubieniem do 40cm nad słupami. W poziomie 05 zaprojektowano płytę grubości 25cm. Płytę dachową w poz. 06 (+17.58) projektuje się grubości 20cm.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz