powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Borowego – Kraków

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi wraz z budową chodnika, obr. Krowodrza, ul. P. Borowego w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Borowego
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany obiekt składa się z dwóch budynków mieszkalnych czterokondygnacyjnych połączonych kondygnacją podziemną. Kondygnację podziemną przeznaczono na garaż, pomieszczenia techniczne oraz fitness, natomiast kondygnacje nadziemne przeznaczono na cele mieszkaniowe. Część podziemna jest znacznie wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych.

Ze względu na wymiary obiektu oraz zróżnicowane obciążenia oraz warunki gruntowo-wodne budynek podzielono dylatacjami na pięć segmentów.

Kondygnacje nadziemne budynków zaprojektowano na rzucie w prostokąta.

Projektowane budynki wykonane będą w technologii tradycyjnej o układzie nośnym mieszanym. Poziome elementy konstrukcyjne stanowią stropy żelbetowe krzyżowo zbrojone gr. 20; 22; 25 oraz 30 cm a pionowymi są ściany/tarcze żelbetowe; ściany murowane lub słupy żelbetowe. Obciążenie ze stropów przekazywane jest na elementy pionowe konstrukcji a te przekazują je na płytę fundamentową.

Układ nośny budynków mieszkalnych zaprojektowano jako tarczowo-płytowy lub ścianowy. Lokalnie pojawiają się belki nośne i pojedyncze słupy.  Kondygnacja podziemna posiada układ słupowo-belkowy, który przejmuje obciążenia z układu nośnego części nadziemnych. Segmenty garażowe poza obrysem budynku zaprojektowano jako płytowo – słupowe z pogrubieniami w strefie podporowej lub lokalnie płytowo-belkowe. Usztywnieniem przestrzennym budynku są trzony komunikacyjne o konstrukcji monolitycznej żelbetowej.