powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Ariańska – Kraków

Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oficyny tylnej wraz z rozbiórką budynku istniejącego, ogrodzenia, chodnika, muru granicznego, murków oporowych oraz instalacji kanalizacji ogólnospławnej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Ariańskiej
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Obiekt zaprojektowano jako czterokondygnacyjną, częściowo podpiwniczoną oficynę na podwórzu kamienicy przy ul. Ariańskiej 8 w Krakowie. Kondygnację podziemną przeznaczono na pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie, natomiast kondygnacje nadziemne przeznaczono na cele mieszkaniowe.

Budynek zaprojektowano na rzucie zbliżonym do wielokąta o wymiarach zewnętrznych nie przekraczających 13.24 x 28.80 m.  Całkowita wysokość budynku nie przekracza 12.5 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą 2.95 m + 3 x 2.80 + 2.60 m.

Projektowany budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej o układzie nośnym poprzecznym. Układ nośny budynku zaprojektowano jako płytowo-ścianowy. Poziome elementy konstrukcyjne stanowią stropy żelbetowe krzyżowo zbrojone gr. 15 i 18 cm a pionowymi są ściany żelbetowe lub ściany murowane usztywnione rdzeniami żelbetowymi. Obciążenie ze stropów przekazywane jest na elementy pionowe konstrukcji a te przekazują je na fundamenty. Podstawowy moduł konstrukcyjny jest zmienny i wynosi od 3.12 m do 4.23 m.

Usztywnieniem przestrzennym budynku jest trzon komunikacyjny o konstrukcji monolitycznej żelbetowej.  Dach nad korytarzem zaprojektowano jako żelbetowy, krzyżowo zbrojeony gr. 18 cm. Nad częścią mieszkalną zaprojektowano dach drewniany krokwiowo – płatwiowy.