powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Zakopiańska – Kraków

Budynek biurowo-handlowo-usługowy (usługa hotelarska) wraz z zagospodarowaniem terenu i z budową garażu podziemnego, miejsc postojowych nadziemnych w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Zakopiańskiej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek biurowo-handlowo-usługowy ul. Zakopiańska
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany budynek jest budynkiem 10-kondygnacyjnym (1-kondygnacja podziemna “U1” i 9 kondygnacji nadziemnych “P00-P08)).

Ze względu na technologię – wykonanie konstrukcji założono w systemie tradycyjnym, żelbetowym monolitycznym.

Ze względu na warunki hydro- i geologiczne kondygnacja podziemna budynku wraz z fragmentami płyty stropowej “P00” wystającymi poza obrys części wysokiej (stropodachy w poziomi terenu) zaprojektowana została z betonu hydrotechnicznego C30/37 o stopniu wodoszczelności W8.

Budynek w części nadziemnej ma kształt litery “L” o wymiarach w osiach ścian zewnętrznych wynoszących ok. 42.1×15.15m. Kondygnacja podziemna ma nieregularny kształt – dopasowany do granicy działki i powierzchni zabudowy.

Układ pionowy nośny nadziemnej części mieszkalnej budynku tworzą oparte bezpośrednio na płycie fundamentowej żelbetowe słupy, ściany, ściany-tarcze oraz ściany- tarcze oparte pośrednio na belkach i słupach. Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się na ścianach żelbetowych lub belkach i słupach żelbetowych.

Płyta parteru jest przełamana  – pod częścią mieszkalną gr.25cm a pod częścią obniżoną stropodachu i chodnika gr.35cm z lokalnymi pogrubieniami nad słupami do 50cm

Usztywnienie przestrzenne budynku stanowią 2 trzony komunikacyjne, w których zlokalizowano szyby windowe oraz klatki schodowe. Trzony spięte są układ płyty stropowych (tworzących poziome przepony).

Przyjęto że ściany murowane są nienośne (wypełniające) – dotyczy to zarówno ścian zewnętrznych elewacyjnych z silikatów N25 jak i wewnętrznych A25, A18, N12

Ścianki działowe zasadniczo przyjęto jako lekkie systemowe GKF a obudowy szachów jako silikatowe N12.