Obiekty użyteczności publicznej

  Obiekt / Lokalizacja Powierzchnia
użytkowa [m2]
pasek 3x50 wroc_eit__stab_owicka_00_100x50 Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów; Budynek 9
Wrocław, ul. Stabłowicka 147-149
4500

Projekty obiektów użyteczności publicznej

przejdź do strony Obiekty przemysłowe powrót do strony Projekty przejdź do strony Obiekty inne