powrót do strony Obiekty mieszkalne

Wrocławska-Poznańska KCI-E– Kraków

Budynek „E” – Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażami wbudowanymi wchodzący w skład zespołu budynków w Kraków w dzielnicy Krowodrza przy ul. Poznańskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
KCI-E 8500 Skoczek-Wojdacki
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami na parterze i pierwszej kondygnacji, z garażami na dwu podziemnych kondygnacjach, posiada kształt nieregularnego prostokąta rozdzielonego przerwą dylatacyjną położoną niesymetrycznie ok. 7.3m na zachód od osi 9 będącej osią symetrii budynku. Symetria względem osi 9 widoczna szczególnie na kondygnacjach mieszkalnych, jest zaburzona przesuniętą dylatacją, niesymetrycznie rozmieszczonymi rampami wjazdowymi do garaży, umiejscowionymi wzdłuż osi 1 – oddylatowana rampa prowadząca do garażu dolnego na poz.-2, i pomiedzy osiami G-I – rampa wewnętrzna, prowadząca do garażu górnego na poz. -1. W projekcie zamiennym na usługi przeznaczono jedną kondygnację (parteru) w obu segmentach zachodnim i wschodnim.

Zewnętrzne osiowe wymiary budynku w rzucie, w poziomie parteru nie wliczając oddylatowanej rampy zjazdowej, wynoszą: 38.13 x 61.07 m.

W każdym z dwóch głównych segmentów budynku znajduje się trzon komunikacji pionowej, obejmujący klatkę schodową oraz szyb windowy. Stanowi on główny element usztywnienia poziomego konstrukcji, co jest szczególnie istotne na „słabym piętrze” tj. na kondygnacji usług w poz.+1.

Osiowe wymiary segmentu zachodniego (część lewa budynku  w osiach 1-7/A-K) w rzucie, w poziomie parteru, wynoszą: 38.13 x 22.96m. Pod względem fukcjonalnym w segmencie wyróżnić można dwie podziemne kondygnacje garażowe, jedną kondygnacje usługową na parterze, siedem kondygnacji mieszkalnych na wyższych poziomach. Ściany elewacyjne na części kondygnacji cofają się schodkowo do wewnątrz budynku wykształcając tarasy na poziomach +1, +6 i +7.

Oddylatowana od budynku głównego rampa zjazdowa przy osi 1 o wymiarach 35×6.65m, jest konstrukcja monolityczną, żelbetową, ścianową o grubości ścian 25cm i fundamencie płytowym schodkowym grubości 50cm. Posadowienie rampy projektuje się na poziomie zmiennym od -5.02 (216.48m npm) do -7.90 (213.60).

Osiowe wymiary segmentu wschodniego (część prawa budynku  w osiach 8-1’/A-K) w rzucie, w poziomie parteru, wynoszą: 38.13 x 37.6m. Pod względem fukcjonalnym w segmencie wyróżnić można podobnie jak w przypadku segmentu zachodniego dwie podziemne kondygnacje garażowe, jedną kondygnację usług na parterze, siedem kondygnacji mieszkalnych na wyższych poziomach. Segment jest odbiciem segmentu zachodniego rozszerzonego o moduł pomiedzy osiami 8-7’ obejmujący hall wejściowy, dziedziniec oraz i kondygnacje mieszkalne w przewiązce nad hallem. Zastosowano rozwiązania konstrukcyjne analogiczne do tych zastosowanych w segmencie zachodnim

Płytę fundamentową na poz. -2 (-7.97) projektuje się generalnie grubości 70cm z  lokalnymi pogrubieniami na 90, 105 i 120cm pod słupami i w rejonie trzonów komunikacyjnych.

Płyta poziomu -1 nad garażem dolnym (-4.40) – grubości 25cm.

Płyta poziomu  ±0 nad garażem górnym (-0.52) generalnie grubości 30cm, w rejonie trzonu komunikacyjnego na poz. -0.15 grubości 25cm.

Płyta poziomu +1 nad usługami (+4.95) jest płytą przejściową (transferową) grubości generalnie 80cm.

Płyty poziomów +2 (+8.01), +3 (+11.07), +4 (+14.13) oparte na ścianach murowanych lub żelbetowych o rozstawie nie większym niż 7.0m projektuje się jako zbrojone dwukierunkowo o grubości generalnie 18cm w kilku polach pogrubionej do 21cm.

Płyta stropowa poz. +6 (+20.25) generalnie grubości 25cm lokalnie w polach 27cm z uwagi na cofnięcie elewacji ścian zewnętrznych mieszkań. W polach nie przenoszących ścian kondygnacji wyższych przyjęto zmniejszone grubości płyt do 21cm.

Płyta stropowa poz. +7 (+23.33) generalnie o grubości 21cm. W rejonach w których przenosi obciążenie od ścian nośnych niestojących bezpośrednio na ścianach kondygnacji niższej pogrubiona do 25cm.

Płyta stropodachu na poz. +8 (+27.36) generalnie o grubości 18 i 21cm w zależności od rozpiętości. Wsporniki daszków z obróbką blacharską (poz. +27.36 i +28.40) projektuje się o grubości 18cm.

 

Zapisz