powrót do strony Obiekty biurowe

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Bronowickiej

Budynek mieszkalno-usługowy, Kraków, obręb Krowodrza, ul. Bronowicka.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Bronowicka STUDIO ZET
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
 

Projektowany budynek mieszkalno-usługowy zlokalizowano
w Krakowie przy ul. Bronowickiej. Budynek zaprojektowano na rzucie równoległoboku o wymiarach w gabarycie 17.70×11.65 m. Budynek posiada jedną kondygnacje podziemną oraz cztery kondygnacje nadziemne. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych łącznie z attyką nie przekracza 13.48 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 4×3.30 m + 3.10 m. Podstawowy moduł konstrukcyjny wynosi (5.30 + 5.70) m x (średnio : 6.70 + 4.80 + 5.55) m

Konstrukcję budynku zaprojektowano jako żelbetową, monolityczną płytowo – ścianową. Sztywność przestrzenną zapewnia trzon komunikacyjny.

Podziemną konstrukcję budynku zaprojektowano jako przestrzenną skrzynię żelbetową. Ściany nośne projektuje się o gr. 25 cm. Płyta fundamentowa ma grubość 50 cm. W poziomie -1.75 – zlokalizowano żelbetową płytę o grubości 25 cm pod platformę parkowania niezależnego. Płytę. W ścianach zewnętrznych zaprojektowano pogubienia ścian pod słupy parteru konstrukcji nadziemnej.

Konstrukcje nadziemną budynku projektuje się jako ścianowo – płytową. Konstrukcja nośna ścian zewnętrznych w osiach A oraz C w poziomie parteru opiera się na słupach. Układ zewnętrznych ścian nośnych projektuje się o gr. 20 cm. Oparcie konstrukcji nośnej ścian zewnętrznych w osiach A oraz C w poziomie parteru zapewnia belka żelbetowa o przekroju 35×70 cm. Ściany w osiach 1 oraz 4 projektuje się jako tarcze żelbetowe gr. 20 cm. Ściany żelbetowe są usztywnione przestrzenie wzdłuż  krawędzi płyt belkami o przekroju 25×70 cm.