powrót do strony Obiekty biurowe

Biurowiec przy al. Jana Pawła II

Budynek Biurowo-Usługowy z garażem podziemnym, Kraków, dzielnica Nowa Huta, al. Jana Pawła II

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Biurowiec przy al. Jana Pawła II 3500 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek biurowy z częścią usługową w parterze oraz jednokondygnacyjnym garażem podziemnym jest obiektem wolnostojącym o wysokości 23m npt. Składa się z jednej podziemnej kondygnacji garażowej, pięciu kondygnacji nadziemnych użytkowanych, jako kondygnacje biurowe oraz szóstej-ostatniej, ograniczonej powierzchniowo kondygnacji technicznej.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-3.90), kształt prostokąta o długości 46.3m (wzdłuż osi literowych ze wschodu na zachód) i szerokości od 31.69m (wzdłuż osi cyfrowych z północy na południe). Na kolejnych poziomach poczynając od poziomu parteru 00 (-0.12) następuje odsuniecie elewacji od granicy działki. W poziomie parteru rzut budynku przyjmuje wymiary w licach ścian konstrukcyjnych ok. 46.21×26.27m

Budynek projektuje się posadowiony bezpośrednio na płycie fundamentowej grubości, generalnie, 50cm, na głębokości -4.40 (207.92m n.p.m). Wprowadzono lokalne pogrubienia 70 i 90cm w rejonie słupów i trzonów komunikacyjnych.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 (-3.90) do poziomu płyty 00 (-0.12) projektuje się w całości jako monolityczną w generalnie płytowo-słupowym. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 25cm lokalnie nie mniejszej niż 20cm przy czym wyjątkowo grubość ściany wydzielenia szybów windowych wynosi 15cm.

Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy płytowo-słupowe z belką krawędziową 37×76.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 30 i 33cm w poz. 00 (-0.75 ,-0.12) do 35 cm na stropodachu w poz. 05 (+19.45). Płyty kondygnacji typowych projektuje się grubości 31.5cm. Płytę dachową w poz. 06 (+22.47) nad kondygnacją techniczną projektuje się grubości 18cm.

Zapisz