powrót do strony Obiekty biurowe

Biurowiec przy ul. Zamkniętej

Budynek biurowo-usługowy z garażem podziemnym, czterema kondygnacjami nadziemnymi, Kraków, dzielnica Podgórze, ul. Zamknięta

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek biurowo-usługowy przy ul. Zamkniętej 2950 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Czterokondygnacyjny budynek biurowo-usługowy z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym jest obiektem wolnostojącym o wysokości 13.95m npt.

Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony południowej i północnej poza obrys części nadziemnych. Budynek stanowią dwa połączone segmenty o kształtach trapezu (w rzucie poziomym) i prostokąta zlicowanych bokami wzdłuż północnej elewacji od ul. Zamkniętej. Połączenie segmentów przewidziano wzdłuż osi G.
Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 209.60m n.p.m.

W rzucie poziomym wprowadzono dwa podstawowe, ortogonalne układy osi poprzecznych A do L o modułach 5.4m rozstawione wzdłuż elewacji północnej oraz od 1 do 6 (na kierunku wschód -zachód) o modułach 4.70+7.35+7.60+7.35+3.25. Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-4.30), pomiędzy osiami A÷G kształt zbliżony do trapezu o długości 37.6m i szerokości 30.5m (wzdłuż osi G), oraz kształt prostokątny w rejonie osi G÷L o wymiarach 22.7×19.4. W poziomie parteru budynek utrzymuje w rzucie kształt połączonego trapezu i prostokąta, tym razem o wymiarach 34.8×22.55 i 25.9×9.10). Całkowita długość budynku to 60.7m.

Poziom posadowienia obiektu przyjęto generalnie na rzędnej 204.65m n.p.m. tj. w poz. -4.95 czyli ok. 2.6÷4.6 ppt.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.
Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 (-4.30) do poziomu płyty 00 (-0.10) projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-słupowym, przy czym słupy przyjmują formę tarcz. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych oraz jako wydzielenia pomieszczeń technicznych. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 20 i 25cm.Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy generalnie płytowo-słupowe, bezbelkowe, z belką krawędziową, uzupełnione lokalnie wprowadzonymi tarczami ściennymi stanowiącymi wydzielenia obszarów funkcjonalnych obiektu, bądź pojawiającymi się na elewacjach jako pasma ścienne.
Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne.
W poziomie parteru w poz. 00 (-0.10) zaprojektowano płytę grubości 27cm w rejonie usług w obrysie części nadziemnych, oraz 30cm w poz. (-1.45, -1.15) poza obrysem części nadziemnej budynku. Płyty kondygnacji typowych projektuje się grubości 25cm i wymiaruje się jako układ płytowo-słupowy z częściowym utwierdzeniem słupów skrajnych.

 

Zapisz

Zapisz