powrót do strony Obiekty handlowe

Lidl Pachońskiego – Kraków

Budynek usługowo-handlowy sieci Lidl. Kraków, ul. Pachońskiego

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Pawilon Handlowy sieci Lidl 1400 skoczek-wojdacki
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek handlowo – usługowy zaprojektowano na rzucie prostokąta
o wymiarach zewnętrznych 28.68 x 60,08 m. Całkowita wysokość budynku wynosi 6.50 m. Budynek zaprojektowano jako parterowy, nie podpiwniczony w technologii tradycyjnej. Moduł konstrukcyjny wynosi (20.40 + 5,10 m) x (5,28 + 6.665 + 7 x 5.91 + 6.00 m).Dach projektuje się jako jednospadowy o nachyleniu połaci 5,5% (~3°). Konstrukcję nośną dachu projektuje się jako drewnianą kratownicę łączoną na płytki kolczaste jednostronne. Układ nośny składa się z drewnianych dźwigarów
w rozstawie podstawowym 1.0 m opartych na ścianach murowanych za pośrednictwem wieńca żelbetowego. Wiązar projektuje się jako dwuprzęsłowy o rozpiętości przęseł 5.10 oraz 20.40 m. Gabarytowa wysokość dźwigara
w części wyższej (oś F) wynosi 250 cm, natomiast w części niższej wynosi 93 cm (oś A).Dach nad strefą dostaw między osiami 10÷11 zaprojektowano również jako jednospadowy o nachyleniu połaci 5,5% (~3°). Projektuje się kratownice drewnianą wolnopodpartą z przewieszeniem w rozstawie 1,0 m. Rozpiętość wiązara wynosi 7.715 m, natomiast przewieszenie ma wysięg 1.65 m. Wysokość wiązara w części najwyższej wynosi 1.50 m, natomiast w części niższej wynosi ok. 1,00 m.Dach nad strefą wejścia i pomieszczeniem skupu butelek zaprojektowano jako mieszany stalowo – drewniany. Belki obwodowe nośne w osiach 1/F÷H; H/1÷4; 4/G÷H oraz G/1÷2 zaprojektowano jako stalowe z profilu I HEA 240. Belki wewnętrzne zaprojektowano jako drewniane 8×20 cm. Słupy nośne zaprojektowano jako stalowe z rur okrągłych 244.5×6 mm.Wszystkie elementy więźby wykonać z drewna konstrukcyjnego klasy C30, impregnowanego. Elementy kratownic łączone płytkami kolczastymi. Dookoła linii okapów zaprojektowano attykę wysokości 2.90 m. Attyka w osiach 1, F i 10 jest mocowana do konstrukcji nośnej dachu. Attykę w osi A projektuje się jako ażurową mocowaną do stalowej podkonstrukcji nośnej.

Wieniec żelbetowy projektuje się na wszystkich ścianach nośnych oraz szczytowych. Wymiary wieńca przyjęto 30×30 cm. F/1÷2 wieniec przechodzi w belkę żelbetową Bz-1 o wymiarach 30×50 cm. Dodatkowo w ścianie w osi A projektuje się pośredni wieniec żelbetowy do mocowania podkonstrukcji stalowej attyki. Wieniec ma wymiary 30×30 cm.

Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne zaprojektowane jako murowanie z pustaków Poroton klasy 10 MPa na zaprawie lekkiej LM36 klasy M5. Grubość ścian zewnętrznych wynosi 36.5 cm, natomiast wewnętrznych wynosi 24 cm. Ścianę między osiami A÷B/1 projektuje się jako żelbetową o wysokości 7,0 m i grubości 25 cm. W ścianach murowanych projektuje się żelbetowe słupy (rdzenie) usztywniające całą konstrukcję budynku.

Słupy żelbetowe połączone monolitycznie ze stopami fundamentowymi i ścianami oporowymi.

Nadproża do rozpiętości 2.40m wykonać z prefabrykowanych belek typu „L” lub systemowe typu POROTON, powyżej tej rozpiętości jako żelbetowe wylewane na budowie

Fundamenty zaprojektowano jako bezpośrednie w postaci stóp i ław fundamentowych. Pod słupy (rdzenie) żelbetowe zaprojektowano monolityczne, żelbetowe stopy fundamentowe o wymiarach rzutu 1.50x1x50 m; 1.60×2.20 m oraz 2.20×2.60 m. Przyjęto posadowienie stóp na rzędnej -1.20; -2.20 (w osiach 10 i 11) oraz -1.80m (w rejonie osi 1/A÷B). Między osiami 8÷10 oraz 1÷2 i C÷D następuje schodkowa zmiana poziomu posadowienia. Stopy wysokości 40cm wykonać z betonu B30. Pod ściany murowane zaprojektowano żelbetowe ławy szerokości 60 i 80 cm oraz wysokości 40cm oraz monolityczne ściany fundamentowe.

Przy zjeździe do strefy dostaw wzdłuż osi 10 zaprojektowano żelbetową ścianę oporową. Podstawę ściany stanowi płyta szerokości 1.50 m połączona monolitycznie ze ścianą gr. 30cm.

 

Zapisz