powrót do strony Obiekty handlowe

Dworzec autobusowy – Nowy Targ

Dworzec Autobusowy wraz z Centrum Handlowo‑Usługowym „Dekada”. Nowy Targ, ul. Kilińskiego

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Dworzec autobusowy – Nowy Targ Hala – 4000; Wiata- 2600 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Istniejący dworzec PKS znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Jana Klińskiego z Aleją Tysiąclecia i  zgodnie z obecną koncepcją architektoniczną będzie poddany rozbiórce.

Budynek centrum projektuje się w formie hali parterowej o rzucie w kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 101m i szerokości od strony północnej ok. 35.50m do 42.90m w części południowej. Nie planuje się podpiwniczenia obiektu.

Od strony zachodniej do budynku centrum przylega konstrukcja wiaty – zadaszenia peronów dworca autobusowego.

Budynek centrum projektuje się w formie parterowej hali w konstrukcji mieszanej o wspornikowych prefabrykowanych słupach żelbetowych i stalowych dźwigarach, opartej na module 8.1×11.48m. Hala generalnie trójnawowa o rozpiętości naw 3×11.48m. Prefabrykowane słupy żelbetowe o przekroju 45x45cm oraz D45cm utwierdzono w stopach żelbetowych o wymiarach generalnie 2.3×2.3×0.7m oraz 2.8×2.8×0.7m. Przyjmuje się posadowienie bezpośrednie przy głębokości fundowania nie mniejszej niż 1.3m z lokalnymi obniżeniami stóp w rejonie rampy zjazdowej i w elewacji frontowej.

Główny układ konstrukcyjny stanowi układ kratowych dźwigarów stalowych o typowych rozpiętościach osiowych 11.34m rozmieszczonych wzdłuż hali w rozstawie 4.05m. Dźwigary – generalnie dwuspadowe, dwutrapezowe, symetryczne – oparte są na słupach żelbetowych na poziomie ok. +5.30.  Wysokość hali w poziomie attyki wynosi +6.60m. Wysokość maksymalna przekrycia hali w rejonach wejściowych +9.70.

Opis cd…
Istniejący dworzec PKS znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Jana Klińskiego z Aleją Tysiąclecia i zgodnie z obecną koncepcją architektoniczną będzie poddany rozbiórce.
Od strony zachodniej hali projektuje się zadaszenie w konstrukcji stalowej przekrywające strefę postojową dworca autobusowego. Główny układ konstrukcyjny tworzą słupy stalowe D323x12.5 do D323x20.0 zamocowane wspornikowo w stopach żelbetowych. Założono wychylenie pierwszej linii słupów o kąt 300 od pionu. Na słupach wiaty oparto główne dźwigary stalowe HEA360 w rozstawie ok. 5.72m. Dwuprzęsłowe dźwigary rozmieszczono wzdłuż osi obróconych w planie o 450 względem osi głównych hali dworca. Rozpiętości przęseł dźwigarów wynoszą ok. 9.24m. Na dźwigarach głównych oparto ramy o zmiennej geometrii kształtujące dach wielospadowy z dwuteowników. Ramy usztywniono profilami rurowymi 108.0×5.0 i dodatkowo stężono profilami zamkniętymi 120x60x4.0. Do ram przewiduje się mocowanie stalowych płatwi zimnogiętych 150x48x3.0 S350 z jednym tężnikiem, pokrytych blachą Plannja 45×0.65. W osiach 1 i 1” w poziomie 5.25 wprowadzono ściągi rurowe 139.7×5.0.W części postojowej pod słupami stalowymi przyjmuje się posadowienie bezpośrednie na stopach prostokątnych o wymiarach zróżnicowanych od 2.5×2.5×0.7m poprzez 2.8×2.8×0.7m do 2.5×3.0x0.7m przy głębokości fundowania nie mniejszej niż 1.3m poniżej poziomy terenu. Nośność podłoża przyjmuje się na nie mniejszą niż 185 kPa.Pomiędzy wiatą a halą wprowadzono treliaż oparty na ciągłych belkach IPEA360 leżących wzdłuż osi 2 i 3. Belki treliaża IPEA360 rozstawiono wzdłuż budynku generalnie co 4.05m. Przewidziano trzy strefy pokrycia belek treliaża blachą Plannja 70×0.72 wraz z zagęszczeniem rozstawu belek głównych i wprowadzeniem stężeń z profili IPE270. Słupy w osi 3 podpierające belki treliaża i zadaszenie hali stanowią profile rurowe D273.0x10.0

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz