powrót do strony Obiekty handlowe

Budynek usługowo-handlowy – Kraków

Budynek usługowo-handlowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem podziemnym, nadziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu położonego w Krakowie przy ul. Grażyny.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek usługowo-handlowy – Kraków, ul. Grażyny B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek z garażem w podziemiu i dwóch kondygnacjach nadziemnych projektuje się wysokości ok. 11.9m npt. Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej poza obrys części nadziemnych.

Budynek w rzucie można podzielić na dwa zbliżone kształtem do trapezu segmenty. Na poziomie U1 szerokość większego segmentu wynosi 44.5m, natomiast długość ok. 41.1m. Dla mniejszego segmentu te wymiary wynoszą odpowiednio: 12.2m i 26.3m. Na dwóch kolejnych kondygnacjach wymiary większego segmentu wynoszą: 47.1m, natomiast długość ok. 42.9m, a mniejszego: 7.7 m i 26.3m. W obrębie mniejszego segmentu, między płytą parteru a pierwszego piętra znajduje się antresola. Górny poziom płyty antresoli wynosi: 2.93m, licząc od poziomu zera. W poziomie U1 zlokalizowane są również schody zewnętrzne okalane ścianką żelbetową prowadzące na poziom terenu.

W segmencie znajduje się część usługowo-handlowa o dwóch zasadniczych kondygnacjach. W mniejszym segmencie występują trzy kondygnacje (dodatkowa przestrzeń socjalno-biurowa).

Wszystkie płyty projektuje się jako żelbetowe, monolityczne.

Ściany trzonów komunikacyjnych projektuje się jako żelbetowe monolityczne grubości 25cm.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.