powrót do strony Obiekty handlowe

Budynek produkcyjno-usługowy wraz z instalacjami oraz infrastrukturą techniczną w Podłężu przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek produkcyjno-usługowy przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego STUDIO ZET
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony – funkcjonalnie produkcyjno-usługowy.

Poziom “zera” budynku przyjęto na rzędnej +/-0.00= 194.55m n.p.m.

Ze względu na technologię – wykonanie konstrukcji założono w systemie tradycyjnym, żelbetowym monolitycznym.

Ze względu na warunki hydro- i geologiczne oczepy fundamentowe oraz elementy żelbetowe zagłębione w gruncie zaprojektowane zostały z betonu hydrotechnicznego C30/37 o stopniu wodoszczelności W8.

Budynek w części nadziemnej ma kształt prostokąta o wymiarach w osiach ścian zewnętrznych wynoszących ok. 48.00×20.04m.

Ze względu na warunki gruntowe, posadowienie budynku zaprojektowano jako pośrednie na oczepach fundamentowych, opartych na palach betonowych ze stopami żwirowymi w podstawie – w warstwach geotechnicznych VI, VII gruntów niespoistych tj. piasków i pospółek w stanie średnio zagęszczonym.

Układ pionowy budynku tworzą żelbetowe ściany utwierdzone w oczepach fundamentowych oraz ściany-tarcze oparte pośrednio na belkach i słupach. Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach żelbetowych lub belkach i słupach żelbetowych.

Płytę stropową kondygnacji nadziemnej “P1” oraz stropodach nad nią zaprojektowano gr.20cm (poz. G: +3.80/7.70).

Szyb windowy zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy o grubości ścian 20. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe: zaprojektowane w całości ze stali, schody z biegami stalowymi opartymi na spocznikach żelbetowych oraz schody w  całości żelbetowe.