powrót do strony Obiekty handlowe

Budynek usługowo-handlowy – Kraków

Budynek usługowo-handlowy ‘ATUT’ wraz z parkingiem nadziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną położony w Krakowie przy ul. Agatowej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek usługowo-handlowy – Kraków, ul. Agatowa 3000m2 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek projektuje się wysokości ok. 6mnpt, co kwalifikuje go do grupy budynków niskich. W rzucie poziomym wprowadzono dwa podstawowe, ortogonalne układy osi poprzecznych A do C  oraz 1 do 11. Budynek składa się z dwóch segmentów, oddzielonych dylatacją. Szerokość segmentu w osiach A-C wynosi 22.5m, długość ok. 76.60m (osie 1-10). Dla krótszego segmentu te wymiary wynoszą odpowiednio: 22,5m (osie A-C)  i 51.05m (osie 11-17).

Budynek projektuje się w formie parterowej hali z wydzieleniem dwukondygnacyjnej anresoli w rejonie osi B i 1-2. Budynek w konstrukcji mieszanej o słupach żelbetowych i stalowych dźwigarach, opartej na module 8.50(8.55)x11.25m. Hala dwunawowa o rozpiętości naw 2×11.25m. Konstrukcję nośną stanowi siatka słupów żelbetowych o przekroju 40x40cm.

Ściany murowane o gr.18cm zaprojektowano z bloczków silikatowych, grupy I o wytrzymałości 15MPa. Stężone wieńcem żelbetowym na szczycie i w środku wysokości dla ścian wypełniających. W rejonie antresoli, stężone na poziomie płyty stropowej oraz na szczycie.

Na wspomnianym powyżej układzie słupów, opiera się przegubowo układ kratowych dźwigarów stalowych o typowych rozpiętościach osiowych 11.25m w osiach rozmieszczonych wzdłuż hali w rozstawie 8.50m(8.55m). Dźwigary kratowe, jednospadowe – oparte są na słupach żelbetowych.