powrót do strony Obiekty inne

Park Linowy – Ostrów Wielkopolski

Obiekt Maszty o maks wysokości Tyrolki o maks długości Architekt
Rozbudowa Parku Linowego Ostrów Wielkopolski, ul. Plażowa 18 m 283 m
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Głównymi elementami konstrukcyjnymi Parku Linowego jest tzw. Wieża z „Wielkim Wahadłem” i Maszt na Wyspie.

Wieża jest układem 3 słupów drewnianych 18 metrowej długości średnicy od 450mm do 270mm zbieżności nie większej niż 10mm, spiętych i ustabilizowanych razem za pomocą systemu stalowych odciągów. Odciągi te zamocowane do słupów w dwóch poziomach +9.5 i 18.0m kotwione są w blokach kotwiących. Kąt pomiędzy cięciwą odciągu a poziomem wynosi 450. Słupy wieży mocowane są w poziomie fundamentów za pomocą połączenia śrubowego z elementami stalowymi wyprowadzonymi z bloków fundamentowych. Połączenie to jest połączeniem pseudo-przegubowym przenoszącym momenty montażowe i moment przy obciążeniu wiatrem huraganowym w przypadku wyłączenia się jednego z odciągów. Pomiędzy słupami w poziomie +10.0 i +15.0m znajdują się platformy widokowe.

Wieża, która może stanowić niezależny system wewnętrznie zbalansowany połączona jest systemem cięgien z dwoma słupami, również 18 metrowymi w rozstawie 8m tzw. „Wielkim Wahadłem”, dla którego stanowi przeciwwagę. Do słupów A Wieży i słupa D Wahadła zamocowane są linki zjazdowe dwóch tzw. „tyrolek” – 283m i 273m długości lin z rdzeniem stalowym łączących obiekty zlokalizowane na plaży z Masztem na półwyspie Piaski Szczygliczka.

W elewacji dwóch słupów B i C Wieży przewidziano zainstalowanie ścianki wspinaczkowej której panele 100x100cm są mocowane śrubami do rygli drewnianych 120×220 te z kolei mocowane są do lica słupów.

Maszt zlokalizowano na półwyspie choć wcześniej planowano na sztucznej wyspie na środku jeziora. Podobnie jak elementy pionowe Wieży i Wahadła jest to słup drewniany stabilizowany odciągami mocowanymi do niego w dwu poziomach. Słup mocowany jest do oczepu w sposób przegubowy. Celem zminimalizowania kosztów związanych z fundamentowaniem odciągi z obu poziomów kotwione są w jednym bloku kotwiącym.

W związku ze stwierdzeniem niekorzystnych warunków posadowienia Masztu w uprzednio projektowanej lokalizacji na Wyspie, Maszt Zjazdowy zostaje przeniesiony na zachodni brzeg Piaski Szczygliczka i połączony funkcjonalnie z Wieżą i Wahadłem dwoma linami zjazdowymi.

W celu odsunięcia bloku kotwiącego maszt Wahadła od linii energetycznej przesunięto cały układ Wieża – Wahadło sztywno w kierunku południowym (ku plaży) o 50cm. Przysunięto również bloki kotwiące słupy Wahadła w kierunku do Wahadła o 1m.

W celu zminimalizowania kosztów i prac budowlanych zmniejszono ilość bloków kotwiących a każdą parę odciągów masztów zamocowano w jednym bloku. Odciągi te zamocowane są do słupów na dwóch poziomach +9.65 i 18.10m. Kąty pomiędzy cięciwą odciągu a poziomem uległy zmianie z 450 na około 470 i 320 odpowiednio dla odciągu dolnego i górnego.

W trakcie prowadzenia prac geodezyjnych w projektowanej lokalizacji jednego z bloków kotwiących F4 natrafiono na istniejący murek oporowy. Blok kotwiący odsunięto o 80cm od „Wieży”.

Decyzja o przeniesienia Masztu Zjazdowego na półwysep została podjęta po wykonaniu obiektów Wieży i Wahadła. Fundamenty Wieży i Wahadła jak również ich istniejąca konstrukcja naziemna nie ulegają zmianie. Zmianie ulega kąt przyłożenia sił poziomych od tyrolek zjazdowych do słupów Wahadła. Płaszczyzna tyrolki 2 leżącej zgodnie z projektem pierwotnym w płaszczyźnie słupów D, E Wahadła zostaje obrócona o 33.5°. W celu przeniesienia dodatkowego obciążenia bocznego słupa D, które nie było uwzględnione w projekcie pierwotnym wprowadza się dodatkową linę stalową w poziomie ok. 4.1m łączącą słup D ze słupem A Wieży.

Po przeniesieniu Masztu na półwysep w związku ze zmianą długości tyrolek T1 z 242m do 283m i T2 z 240m do 273m, należy liczyć się ze wzrostem ugięć tyrolek ponad te prognozowane w Projekcie Budowlanym z lutego 2009r.

Szacowany przyrost ugięć wynosi 40cm pod obciążeniem ciężarem własnym i 80cm pod obciążeniem użytkowym.