powrót do strony Obiekty inne

Opinia techniczna dotycząca nośności konstrukcji dachu z drewna klejonego budynku klubu sportowego Raba Dobczyce ul. Rynek, Dobczyce.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek klubu sportowego Raba Dobczyce ul. Rynek
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
W dostarczonym projekcie wykonawczym poczyniono zmiany
w stosunku do projektu budowlanego.

 • Zmieniono klasę drewna elementów konstrukcji. Płatwie zaprojektowano z drewna klejonego klasy GL24h. Pozostałe elementy zaprojektowano z drewna klejonego GL32c
 • Zmieniono przekrój poprzeczny dźwigarów
 • Zmieniono przekrój poprzeczny podciągu PD
 • Zmieniono przekrój poprzeczny wszystkich płatwi
 • Zrezygnowano z drewnianych elementów usztywniających
 • Zamieniono stężenia z elementów drewnianychmm na pręty stalowe d=12 mm stężenia prętowe
 • Uaktualniono geometrię płatwi dachowych do wymiarów stwierdzonych na podstawie pomiarów na budowie:
  • Płatwie P1 – wg PW zaprojektowano jako jednoprzęsłowe ze wspornikiem. Rozpiętość przęsło 5940 mm, wysięg wspornika 1765 mm
  • Płatwie P2 – zaprojektowano jako jednoprzęsłowe, wolnopodparte
  • Płatwie P3, P5 – zaprojektowano jako jednoprzęsłowe, wolnopodparte
  • Płatwie P4 oraz P6÷13 zaprojektowano jako dwuprzęsłowe
  • Płatwie P5a÷P5d zaprojektowano jako jednoprzęsłowe
  • Płatwie P14÷P26 zaprojektowano jako jednoprzęsłowe, wolnopodparte