powrót do strony Inne projekty

ul. Lubicz – Kraków

Komin murowany wolnostojący o wysokości 35,92m przy ulicy Lubicz/Strzeleckiej w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Komin murowany wolnostojący przy ulicy Lubicz/Strzeleckiej. Mofo Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Dla przedmiotowego obiektu została wykonana, w latach poprzedzających adaptację kompleksu, ocena stanu technicznego  uzupełniona o operat pomiarowy odchylenia osi pionu trzonu komina wraz z dokumentacją fotograficzną .Opracowania zostały poprzedzone programem konserwatorskim zawierającym opis konserwatorski zespołu obiektów wliczając w to komin przylegający do kotłowni, opis stanu zachowania obiektów i prawdopodobne przyczyny zniszczeń oraz program prac konserwatorskich z zaleceniami do prac remontowych.

Budynek kotłowni, maszynowni i obiekt komina kotłowni dawnego browaru zlokalizowane są w centrum terenu przy ul. Lubicz 17 w Krakowie. Teren od strony północnej graniczy z ulicą dojazdową, równoległą do ul. Lubicz, od strony wschodniej z ul. Strzelecką, od południa z zabudowaniami szpitalnymi i kościołem O.O. Jezuitów a od strony zachodniej z terenami PKP.

Budynki kotłowni i maszynowni wraz z kominem kotłowni, wzniesiono w 1899 r. Budynki tworzyły zespół przystosowany do dostarczenia mediów technologicznych utrzymania obiektów browaru i produkcji. Obiekty murowane na rzutach prostokątów w ustawieniu względem siebie uwarunkowanym funkcją technologiczną. Rzuty budynków halowe, jednoprzestrzenne, kotłownia jednokondygnacyjna, kondygnacja nadziemna i budynek maszynowni dwukondygnacyjny składający się z kondygnacji podziemnej i nadziemnej. Komin kotłowni murowany wtopiony był w elewację szczytową kotłowni. Komin ozdobiony pilastrami i gzymsami.

Komin murowany z cegły palonej pełnej 7.5x15x30cm na zaprawie cementowo-wapiennej

Komin o zmiennych wymiarach na wysokości i zmiennej grubości ścian.