powrót do strony Obiekty inne

ul. Dworska – Kraków

Przebudowa lokalu usługowego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Dworskiej w Krakowie, obr. Podgórze.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Przebudowa lokalu usługowego przy ul. Dworskiej B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek przy ul. Dworskiej 1A w Krakowie należy do istniejącego zespołu mieszkalno-usługowego zaprojektowanego i wybudowanego w latach 2006-2008.

Zespół budynków mieszkalno-usługowych składa się z czterech segmentów połączonych wspólnym garażem podziemnym. Pod całością zabudowy wykonano garaż podziemny. Płyty fundamentowe i płyty stropowe nad garażem budynków nadziemnych są oddylatowane od części stanowiącej tylko kondygnację podziemną. Dylatacje płyt zrealizowano na ścianach i belkach wykształcając w elementach żelbetowych tzw. wsporniki liniowe. Budynki o kondygnacjach nadziemnych posadowione zostały na płytach fundamentowych gr. 60cm, a garaż podziemny na płycie gr. 40cm.

Stropy nad garażami w budynku przy ul. Dworskiej 1A zaprojektowano i wykonano jako monolityczne z betonu B30, żelbetowe, krzyżowo lub jednokierunkowo zbrojone, grubości 25cm. Stropy części budynku będącej jedynie garażem podziemnym gr. 35cm z betonu B37. Strop nad parterem i I piętrem gr. 22cm. Stropy te zostały oparte na słupach (punktowo lub poprzez belki), na ścianach żelbetowych i ścianach szczelinowych. Powyżej I piętra na kondygnacjach mieszkalnych stropy gr. 22cm; płyta stropodachu gr. 20cm. W budynku przy ul. Dworskiej 1A ściany nośne częściowo żelbetowe grubości 25cm a częściowo z pustaków ceramicznych grubości 25cm firmy Porotherm. Ściany działowe 11,5 i 8cm z pustaków firmy Porotherm. Budynek przy ul. Dworskiej 1A w Krakowie wyposażony został w piony komunikacyjne – monolityczne szyby windowe i klatki schodowe. Schody żelbetowe zostały wykonane jako monolityczne w konstrukcji płytowo-belkowej.