powrót do strony Obiekty inne

Park Linowy – Stalowa Wola

Obiekt Maszty o maks wysokości Tyrolki o maks długości Architekt
Budowa Parku Linowego, Stalowa Wola, ul. Wolności 10,5 m 215 m
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Teren inwestycji położony jest w południowej  części Stalowej Woli  przy torach kolejowych.

Pod względem morfologicznym rejon inwestycji położony jest  północnej części
Kotliny Sandomierskiej na terenie Równiny Tarnobrzeskiej niedaleko granic z doliną Dolnego Sanu.

Równina Tarnobrzeska jest to piaszczysta równina rozwinięta na powierzchni plejstoceńskich tarasów  nadzalewowych, przecięta licznymi ciekami wodnymi opadająca łagodnie
w kierunku północnym.

Konstrukcja parku linowego oparta jest na zespole drewnianych słupów i drzew z drewnianymi platformami, tzw. domkami, montowanymi na konstrukcji stalowej, połączone kładkami linowymi a podłogą drewnianą w obudowie z siatki propylenowej, zawierające szereg przeszkód, zwany Labiryntem, oraz dwóch wież i dwóch wejść: po schodkach oraz rampą wejściową.

Park linowy wykorzystuje dwa istniejące drzewa spełnionyjące wymogi do podwieszenia w sposób nieinwazyjny konstrukcji platformy/domku.

Trasa parku linowego tzw. Labiryntu jest dwupoziomowa, łączy się i rozdziela poprzez dwukondygnacyjne platformy.