powrót do strony Obiekty mieszkalne

 

 

Kokotów – gm. Wieliczka

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Kokotowie przy ul. Konarskiej, gm. Wieliczka.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny jednorodzinny w Kokotowie mgr inż. arch. Grzegorz Lech
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny jednorodzinny zaprojektowano na rzucie zbliżonym prostokąta o wymiarach zewnętrznych 14.5 x 15.22 m. Całkowita wysokość budynku wynosi 7.80 m. Moduł konstrukcyjny wynosi 5.27x(5,56+4.91)m; 3.53x(3,00+5,97+1,50)m oraz 5,89x(4.75+2,56+6,66) m Budynek zaprojektowano jako piętrowy, nie podpiwniczony z drewnianą więźba płatwiowo – kleszczową.

Fundamenty budynku stanowią żelbetowe ławy fundamentowe o grubości 40 cm szerokości 80cm. Ławy należy wykonać na gruncie rodzimym warstwy geotechnicznej o nośności nie niższej niż 150kPa na warstwie chudego betonu gr. 10 cm. Kominy wymurować na stopach fundamentowych 100×150 grubości 40cm.

Ściany fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne gr. 30 cm.Ściany murowane zaprojektowano z pustaków ceramicznych Max gr. 30 oraz 19 cm. Ściany zaprojektowano z pustaków klasy min 10 MPa na zaprawie cementowej marki min M5. Schody zaprojektowano jako żelbetowe, płytowe, dwubiegowe. Biegi projektuje się o gr. 12 cm oparte na płytach spoczników i podestu piętrowego. Biegi są oddylatowane od ścian klatki. Spocznik międzypiętrowy projektuje się
o gr. 15 cm. Spocznik opiera się za pośrednictwem wieńca 29×25 cm na ścianie.

Ściany kolankowe w poziomie poddasza usztywniono konstrukcją ramową składającą się z żelbetowych słupków o wymiarach 30×30 cm w rozstawie ok. 2.0 m oraz wieńcem żelbetowym 30×25 cm. Przestrzenie pomiędzy wieńcem
a słupkami należy wypełnić pustakami ceramicznym. Do wieńca mocowana jest murłata dachu kotwą M16 co ok. 100 cm

Dach zaprojektowano jako drewniany, czterospadowy z lukarnami. Pokrycie dachu stanowi zakładkowa dachówka ceramiczna. Kąt nachylenia dachu wynosi 35°. Dach zaprojektowano jako ocieplony i obity od dołu płytami gipsowymi STG. Więźbę dachową projektuje się jako układ wiązarów płatwiowo – kleszczowych w rozstawie ok. 100 cm. Rozpiętość wiązara głównego wynosi 10.50 m.