powrót do strony Obiekty mieszkalne

Kościuszki/Flisacka – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, dwupoziomowym garażem podziemnym, dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Barskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Kościuszki/Flisacka AT Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowano
w rozwidleniu ul. Kościuszki i Flisackiej. Ścianą zewnętrzną w osi A przylega on
do nowoprojektowanej rozbudowy hotelu „Niebieski”. Ściana w osi J przebiega wzdłuż skrzyżowania ulic Flisackiej i Kościuszki.   Budynek zaprojektowano na rzucie nieregularnego wielokąta o wymiarach w gabarycie 26.55×20.54 m. Budynek posiada jedną kondygnacje podziemną oraz 6 kondygnacji nadziemnych. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 19.32 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.82 + 3.93 + 4×2.88 +3.33 m. Budynek w poziomie kondygnacji +1 jest nadwieszony w stosunku do poziomu 0. Wysięg nadwieszenia wynosi ok. 2.50 m.Konstrukcja budynku zaprojektowano jako żelbetową, monolityczną płytowo – ścianową. Układ ścian nośnych jest quasi poprzeczny. Układ nośny w strefie wejściowej dopasowany do nieregularnej geometrii rzutu i nadwieszenia.  Podstawowa siatka modularna oparta jest na zmienny module konstrukcyjnym 4,80 do 6.80 m. Usztywnienie przestrzenne budynku stanowi żelbetowa klatka schodowa z trzonem windowym. Ściany żelbetowe trzonów i klatek schodowych projektuje się jako żelbetowe o gr. 25 cm.Schody projektuje się jako monolityczne, żelbetowe o grubościach biegów 12 cm. Grubość podestów
i spoczników wynosi 15 cm.Płyty stropowe kondygnacji mieszkalnych zaprojektowano jako monolityczne, krzyżowo zbrojone. Grubość płyt stropowych projektuje się 15 cm. Grubość płyty parteru oraz dachu nad V piętrem projektuje się jako 18 cm.Grubość płyty fundamentowej projektuje się jako 50 cm. Słupy podpierające kondygnacje mieszkalne I do V projektuje się jako okrągłe D=40 cm. Słup podpierający rejon wejścia projektuje się o przekroju 30×60 cm. Pozostałe słupy projektuje się jako kwadratowe o przekroju 25×50 cm. Wewnętrzne ściany nośne projektuje się jako żelbetowe monolityczne o grubości 25 cm. Podłużne ściany nośne w osiach F i G są odcięte od trzonu windowego. Zewnętrzne ściany nośne projektuje się jako monolityczne o grubości 20 cm. Układ ścian nośnych tworzy zamknięte, nadwieszone, puszki żelbetowe oparte na układzie ścian nośnych oraz słupów żelbetowych parteru.