powrót do strony Obiekty mieszkalne

Piastowska – Kraków

Budynek wielorodzinny mieszkalno – usługowy w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Piastowskiej. Posiada jedną kondygnacje podziemną oraz cztery kondygnacje nadziemne.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Piastowskiej Architekci Tomasz Gurgul i wspólnicy sp. k
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek zaprojektowano na rzucie dwóch przenikających się prostokątów. Osie poziome dwóch figur są nachylone względem siebie pod kątem 45 deg. Pod całym obiektem znajduje się część podziemna mieszcząca min garaż wielostanowiskowy oraz pomieszczenia techniczne. Część podziemna jest wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych.  Obrys garażu zaprojektowano na rzucie wielokąta. Ścianę zewnętrzna stanowi ściana szczelinowa gr. 60 cm.

Wymiary rzutu części nadziemnych wynoszą 9.75 x 14.51 m (część w osiach 1÷3/B÷F) oraz 11.80 x 15.44 m (część obrócona w osiach A`÷F`/4÷8). Wymiary gabarytowe części podziemnej wynoszą 35.62 x 27.60 m. Budynek posiada jedną kondygnacje podziemną oraz 4 kondygnacje nadziemne. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 13.80 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.395 m + 3.68 m + 2 x 2.99 m + 3,185 m.

Kondygnacja podziemna spełnia funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza technicznego budynku. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję usługową i mieszkalną.

Budynek zaprojektowano w technologii monolitycznej żelbetowej płytowo – ścianowej oraz płytowo – belkowo – słupowej.  Konstrukcję nośną budynku w części mieszkalnej zaprojektowano jako płytowo – tarczową bądź płytowo – ścianową (ściana murowana). W części garażowej układ nośny z mieszkań jest podparty na żelbetowej ścianie – tarczy ( klatka schodowa) oraz słupach. Nad zjazdem do garażu słupy w osiach 8/B`÷D` opierają się na belkach żelbetowych. Podstawowy moduł konstrukcyjny jest zmienny  wynosi w kierunku osi literowych od 3.59 m x do 8.45 m, w kierunku osi cyfrowych od 7.11 m do 8.44 m

Żelbetowe ściany nośne projektuje się o gr. 25; 19 oraz 15 cm. Murowane ściany nośne kondygnacji nadziemnych projektuje się z bloczków silikatowych gr. 25 cm (zewnętrzne).

Usztywnienie przestrzenne budynku stanowi żelbetowy trzon komunikacyjny.