powrót do strony Obiekty mieszkalne

Żwirki i Wigury – Oświęcim

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Żwirki i Wigury w Oświęcimiu

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Barskiej Studio ZET
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Ze względu na zróżnicowaną geometrię poszczególnych części budynku i wynikające z tego różne obciążenia przekazywane na podłoże gruntowe – budynek podzielono na 3 niezależne segmenty.

Kondygnacje podziemne poszczególnych segmentów spełniają funkcję garażu podziemnego, w segmencie-1 zlokalizowano wjazd do garażu w segmentach 2 i 3 oraz  pomieszczenia gospodarcze. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję głównie mieszkalną, lokalnie z usługami na parterze w segmencie -1.

Konstrukcja poszczególnych segmentów jest podobna. Wszystkie posadowione na płytach fundamentowych o wymiarach odsadzek wynikających z ograniczenia osiadań dopuszczalnych.

Generalnie całość konstrukcji żelbetowej projektuje się w technologii monolitycznej,

z prefabrykacją na etapie projektu wykonawczego takich elementów jak: szyby windowe, biegi klatek schodowych i balkony.

W segmentach-2 i 3 ostatnie kondygnacje mieszkalne są cofnięte w stosunku do zewnętrznego obrysu budynku, oparte na przedostatniej płycie stropowej. Ściany zewnętrzne tych kondygnacji zaprojektowano jako murowane z bloczków ceramicznych Porotherm 25 P+W.

 

Segment 1:

Segment 2:

Segment 3: