powrót do strony Obiekty mieszkalne

Świętokrzyska/Wrocławska – Kraków

Budynek mieszkalno-usługowy wielorodzinny z garażem podziemnym, wbudowaną stacją trafo i instalacjami wewnętrznymi. Kraków, dzielnica Krowodrza, przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Swiętokrzyskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Świętokrzyska 12 6500 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w parterze, biurową na poziomie I-ego piętra oraz dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. Obiekt składa się z jedenastu kondygnacji naziemnych i dwóch podziemnych, mieszczących garaże.

Budynek posiada w rzucie – w poziomie garaży U2, U1 (-7.58, -4.23)- kształt prostokąta o wymiarach 32m na 53m. W poziomie parteru 00 (-0.11) następuje tarasowa zmiana kształtu rzutu budynku na prostokąt o skoszonych bokach o wymiarach ok. 25.5x49m. Kolejna zmiana nastepuje na poziomie transferowym 02 (+7.58). Budynek uzyskuje kształt L wydłużony na kierunku północ-południe o wymiarach boków krótszego i dłuższego ok. 25.5m i 48.5m odpowiednio, o zmiennej szerokości segmentów od 13.5m do 18m.

Poziom posadowienia obiektu przyjęto na rzędnej 207.59m n.p.m. czyli ok. 8.18m ppt.

Wysokość budynku od przyjętego zera wynosi +33.50m.

Budynek znajdzie się w sąsiedztwie istniejących budynków dlatego też zewnętrzną ścianę budynku zaprojektowano jako ścianę szczelinową grubości 60cm stanowiącą jednocześnie zabezpieczenie wykopu. Cztery kondygnacje dolne od poziomu garaży dolnych U2 (-7.58) do poziomu płyty transferowej (+7.58) projektuje się w całości jako monolityczne w układzie – generalnie – płytowo-słupowym, bezbelkowym. W rejonach komunikacji pionowej wprowadzono ściany trzonów komunikacyjnych. Ściany żelbetowe wprowadzono również wzdłuż rampy zjazdowej i jako wydzielenia pomieszczeń technicznych i szachtów. Ściany żelbetowe projektuje się generalnie grubości nie mniejszej niż 25cm. Wyjątkowo grubości ścian szybów windowych wynoszą 15cm.

Dziewięć kondygnacji górnych od poziomu płyty transferowej (+7.58) wzwyż projektuje się jako układ tradycyjny, krzyżowy ze ścianami murowanymi z bloczków silikatowych grubości 25cm przykrytych monolitycznymi, płytami żelbetowymi. Trzony komunikacyjne są kontynuowane do poziomu stropodachu (+32.96) jako żelbetowe, monolityczne.

 

Zapisz