powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Polonijna – ETAP I – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażami wbudowanymi, instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zbiornikiem retencyjnym, instalacją wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania, elektryczną oraz z układem drogowym wewnętrznym i parkingami.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami
ul. Polonijna
Skoczek&Wojdacki Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany budynek mieszkalny stanowi układ sześciu oddylatowanych od siebie segmentów, trzech mieszkalnych segmentów wysokich i przylegających do nich od strony północnej segmentów garażowych zagłębionych w gruncie. Całkowita wysokość budynków wysokich od przyjętego poziomu zera do poziomu attyki wynosi +35.95m.

Wszystkie ściany nośne pięciu dolnych kondygnacji poziomów od U1 do 04 projektuje się w jako żelbetowe, grubości generalnie 25cm.

Grubości płyt monolitycznych na kondygnacji parteru i 1 pietra przyjęto na 20cm. Stropy kondygnacji wyższych przyjęto o grubości 18cm.

Dziewięć kondygnacji górnych od poziomu 04 wzwyż projektuje się w układzie tradycyjnym, krzyżowym ze ścianami murowanymi z bloczków silikatowych grubości 25cm przykrytych monolitycznymi, płytami żelbetowymi grubości 18cm, pracującymi dwukierunkowo. Trzony komunikacyjne są kontynuowane do poziomu stropodachu jako żelbetowe, monolityczne.