powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Stoszki – Kraków

Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinny z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. ks. Stoszki w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. ks. Stoszki AT Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek z dwoma kondygnacjami podziemnymi i dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi projektuje się wysokości ok. 29.6m npt. Kondygnacje podziemne wysunięte zostają od strony wschodniej, zachodniej i północnej  poza obrys części nadziemnych. Budynek w rzucie poziomym posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o dłuższym boku na kierunku północ-południe.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako ściany szczelinowe grubości 60cm.

Podziemne kondygnacje garaży U2 i U1 do poziomu płyty 0 projektuje się w całości jako monolityczne w układzie generalnie płytowo-tarczowym. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych oraz jako wydzielenia pomieszczeń technicznych. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 20 i 25cm.

Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy generalnie płytowo-tarczowe. W rejonie strefy wejściowej występują rzędy słupów wydzielające rampę od obszaru komunikacji pieszej.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne.

Płyta garaży poz. U1 ma grubość 25cm. W poziomie parteru w poz. 00 zaprojektowano płytę grubości 25cm w obrysie części nadziemnych, oraz 25cm i 30cm poza obrysem części nadziemnej budynku. Płyta poz. 01 ma grubość generalnie 20cm, w rejonie komunikacji oraz między osiami A i D ma grubość 25cm. Płyty kondygnacji od poz. 02 do poz. 07 projektuje się o grubości 20cm. Płyta poz. 08 ma grubość 23cm, a płyta stropodachu na poz. 09 20cm. Płyty balkonowe występujące głownie od strony południowej i wschodniej projektuje się generalnie o grubości 20cm, z wyłączeniem poz. 08, gdzie płyta stropowa w całości ma grubość 23cm.

Ściany trzonu windy samochodowej projektuje się jako żelbetowe monolityczne grubości 25cm., natomiast windy osobowej 15, 18 i 20cm.