powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Lubicz – Kraków

Projekt wykonawczy konstrukcji Zespołu Zabudowy Mieszkaniowo Usługowej przy ul. Lubicz/Strzeleckiej w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zabudowa mieszkaniowo-usługowa przy ul. Lubicz Architekci Tomasz Gurgul i wspólnicy
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
W przybudówce budynku H wytypowano do pozostawienia ściany będące pozostałością konstrukcji przyległej do niego od północy i już rozebranej hali słodowni – ponumerowano je licząc od strony wschodniej numerami 1-4. Skrajne ściany są niższe o jedną kondygnację w porównaniu z wewnętrznymi, dodatkowo z racji projektowanego odkopania, zgodnie z wdrożonym projektem wykonawczym – zostały „podbite” o ~2m w technologii „jet-grouting”.

Ściany maja zmienną grubość – w części piwnicznej  ok. 1m  zmniejszającą się ku górze do ok. 65cm. W części piwnicznej ściany stanowiły obudowę 5 kanałów dawnej słodowni i podparcie stropów kolebkowych wykonanych z cegły pełnej na zaprawie wapienno-piaskowej.

Ściany fundamentowe poniżej posadzki kanałów nie są odsłonięte i wykonano je najprawdopodobniej z kamienia wapiennego łamanego, powyżej w obrębie kanałów ściany mają budowę warstwową w przekroju pionowym a wynikającą z tego iż łuki sklepień ceglanych w wezgłowiu „wcinają” się w przekrój ściany i opierając się na niej wydzielają „rdzeń” wewnętrzny z kamienia wapiennego.