powrót do strony Obiekty mieszkalne

Bociana – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, garażem podziemnym w Krakowie w dzielnicy Krowodrza przy ul. Bociana

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Bociana AT Architekci
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami w parterze posiadający sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną.
W części podziemnej zaprojektowano garaż podziemny oraz pomieszczenia techniczne. W części nadziemnej zlokalizowano usługi oraz lokale mieszkalne. Część podziemna jest wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych.Obrys garażu zaprojektowano na rzucie wielokąta. Wymiary gabarytowe wynoszą 32.45 x 32.25 m. Kondygnacje nadziemne zaprojektowano na rzucie wielokąta zbliżonego kształtem do litery L. Wymiary gabarytowe rzutu ok. 29,35 x 28,0 m. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 19.40 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.28 m + 3.32 m + 4 x 2.90 m + 3.02 m. Kondygnacja podziemna spełniają funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza technicznego budynku. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję usługową i mieszkalną. 

Poziom odniesienia zaprojektowano na rzędnej ±0.00 = 213.35 m npm

Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej żelbetowo – murowanej. Konstrukcje budynku do poz. +9.00 zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową, płytowo – tarczową, powyżej pionowy układ nośny stanowią ściany murowane. Wyjątek stanowią elementy usztywniające trzonów windowych oraz szachów instalacyjnych.

W części garażowej układ nośny z mieszkań jest podparty na żelbetowych ścianach-tarczach oraz słupach. Tarcze kondygnacji mieszkalnych przekazują obciążenie pionowe na układ słupów kondygnacji podziemnych za pośrednictwem belek. Żelbetowe ściany nośne projektuje się o gr. 25; 20 oraz 15 cm. Murowane ściany nośne kondygnacji nadziemnych projektuje się z bloczków silikatowych gr. 25 cm.