powrót do strony Obiekty mieszkalne

Psie Pole – Wrocław

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym przy ul. Zielnej we Wrocławiu.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Psie Pole 3150 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek zaprojektowano na rzucie zbliżonym do prostokąta o wymiarach w gabarycie 82.40×25.01 m. Budynek posiada jedną kondygnacje podziemną oraz
3 lub 4 kondygnacje nadziemne, w zależności od segmentu. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych do górnego poziomu attyki nie przekracza 19m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynosząod 4.05m do 4.88m
Ze względu na zróżnicowaną geometrię poszczególnych części budynku i wynikające z tego różne obciążenia przekazywane na podłoże gruntowe – budynek podzielono dylatacjami na 4 niezależne segmenty:
• Segment-1 – posiada jedną kondygnację podziemną oraz cztery kondygnacje nadziemne;
• Segment-2 – posiada jedną kondygnację podziemną oraz trzy kondygnacje nadziemne;
• Segment-3 – posiada jedną kondygnację podziemną;
• Segment-4 – posiada jedną kondygnację podziemną.
Dylatacje między segmentami 1 i 2 zaprojektowano przez zdwojenie konstrukcji. Projektowana szerokość dylatacji wynosi 4 cm.
Dylatacje między segmentami 1 i 3 oraz 2 i 4 zaprojektowano jako liniowe oparcie segmentów 3 i 4 na konstrukcji segmentów 1 i 2. Oparcie stanowi belka żelbetowa o przekroju 40×90 cm. Płyty segmentów 3 i 4 opierają się na belce za pośrednictwem noska żelbetowego.
Kondygnacja podziemna spełniają funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza i sali sprzedaży sklepu spożywczego. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję biurowe, handlowe oraz w części mieszkalną.Konstrukcja budynku zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową płytowo – słupowąo oraz częściowo płytowo-belkową. Usztywnienie przestrzenne budynku stanowią żelbetowe klatki schodowe z trzonami windowymi oraz szachty instalacyjne. Ściany żelbetowe zaprojektowano jako żelbetowe o grubości 25 lub 30 cm.
Płyty stropowe zaprojektowano jako monolityczne, krzyżowo zbrojone. Grubość płyt stropowych wynosi 28cm.