powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Piltza – ETAP I – Kraków

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze budynku od strony północnej przy ul. Piltza w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piltza B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek o wysokości maks. 19.70m, składał się będzie z jednej podziemnej kondygnacji garażowej, jednej kondygnacji nadziemnej w parterze o charakterze w usługowym w części frontowej i mieszkalnej od strony dziedzińca oraz pięciu kolejnych kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej.

Projektowany budynek w obrysie garaży zlokalizowany jest za wyjątkiem narożnika południowo-wschodniego nie bliżej niż 6.0m od granicy działek. W rejonie wspomnianego narożnika ściany garażu wysuniętego poza obrys części nadziemnej zlokalizowane są w odległości ok. 1m wzdłuż granicy działką nr 102.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-3.15), kształt prostokąta o długości 47.34m (wzdłuż osi cyfrowych z północy na południe) i szerokości 35.67m (wzdłuż osi literowych z zachodu na wschód). Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

W poziomie parteru 00 (-0.11, +0.74) rzut budynku przyjmuje kształt litery L o długościach boków, w licach ścian, 31.04 na 47.28m i szerokościach 13.23 i 16.20m. Na kondygnacjach mieszkalnych wprowadzono modularne wysunięcia elewacji poza osie.