powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Pilotów – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym oraz przebudową i rozbudową istniejącego budynku przy ul. Pilotów w Krakowie.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Pilotów B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek o wysokości ok. 18.05m n.p.t. składał się będzie z dwóch podziemnych kondygnacji garażowych oraz pięciu kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej.

Projektowany budynek w obrysie garaży podziemnych zlokalizowany jest, za wyjątkiem ściany zachodniej, w zbliżeniu do granicy działek sąsiednich poniżej 6.0m.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-7.05), kształt zbliżony do prostokąta o długości w licach ścian konstrukcyjnych 48.89m (wzdłuż osi literowych z północy na południe) i szerokości 23.67m (wzdłuż osi cyfrowych z zachodu na wschód). Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnych. Są to rejony osi 1-2/A-E oraz rampa zjazdowa, w osiach 1-6/E-F.

W poziomie parteru 00 (-0.12) rzut budynku przyjmuje kształt regularnego prostokąta o wymiarach w licach ścian konstrukcyjnych 39.70m x 14.47m.

W rzucie poziomym, na kierunku wschód-zachód, wprowadzono ortogonalny układ osi od 1÷8 o modułach 6×7.89 + 1.30m. Osie literowe od A÷F wprowadzono na kierunku północ-południe rozstawach 6.225 + 1.82 + 6.205 + 2.43 + 6.875m.