powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Poznańska – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny „Kamienica Zefir” z usługami w parterze, garażem wbudowanym, stacją trafo i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w Krakowie przy ul. Poznańskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół budynków przy
ul. Poznańskiej
B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
BUDYNEK B3
Projektowany budynek jest częścią zespołu budynków zlokalizowanym w Krakowie na działkach o numerach wyszczególnionych na stronie tytułowej. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną, 10 kondygnacji nadziemnych i osiąga wysokość 31.0m n.p.t. Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony wschodniej poza obrys części nadziemnych.

Obrys kondygnacji mieszkalnych budynku (od poz. 01) przyjmuje kształt litery „U”. Na ostatnich kondygnacjach budynek w rzucie przyjmuje kształt litery „L”. Budynek podzielony jest na 3 niezależnie pracujące, całkowicie oddylatowane od siebie segmenty: segment A, obejmujący zachodnią część 11-kondygnacyjną, segment B, obejmujący wschodnią część 8-kondygnacyjną, oraz dziedziniec – segment C. Płyty i belki segmentu dziedzińca projektuje się oparte na wspornikach wykształconych na ścianach i słupach segmentów wysokich A i B.

Ściany zewnętrzne garażu podziemnego po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm. Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 (-4.07) do poziomu płyty 00 (-0.13) projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-słupowym, przy czym  pod wysokimi częściami mieszkalnymi budynku słupy przyjmują formę tarcz.

Opis Konstrukcji
BUDYNEK B5
ul. Wrocławska Budynek B5 – Kraków

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „Kamienica Notos” z usługami wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, garażem wbudowanym, naziemnymi miejscami postojowymi oraz zagospodarowaniem terenu.

Budynek mieszkalny wielokondygnacyjny z częścią usługową w parterze oraz garażem w podziemiu. Projektowany budynek jest częścią zespołu budynków zlokalizowanym w Krakowie na działkach o numerach wyszczególnionych na stronie tytułowej. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną, 7 kondygnacji nadziemnych i osiąga wysokość 21.0m n.p.t. Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony północnej, zachodniej i południowej poza obrys części nadziemnych.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-4.07), kształt nieregularnego czworoboku o szerokości od 32m do 44m i wysokości od 40m do 61m. W poziomie parteru budynek również ma obrys czworoboku, pomniejszony o szerokość podziemnej części garażowej wysuniętej od strony północnej, zachodniej i południowej. Obrys kondygnacji mieszkalnych budynku (od poz. 01) przyjmuje kształt litery „C”.

Opis Konstrukcji
BUDYNEK C
ul. Poznańska Budynek C – Kraków

Budynek posiada 8 kondygnacji nadziemnych i osiągnie  wysokość  51.08m. Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony zachodniej poza obrys części nadziemnych.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1, kształt zbliżony do trapezu o długości 63.5m i szerokości 31.5m.. W poziomie parteru budynek przyjmuje w rzucie kształt dwóch prostokątów połączonych częścią łukową. Całkowita długość budynku to 64.5m, a szerokość to 35m. Na ostatniej kondygnacji budynek w rzucie przyjmuje kształt prostokąta o długości 28m i szerokości ok. 16m.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

ondygnacje nadziemne projektuje się jako układy mieszane ścianowo/tarczowo płytowe. Lokalnie w poziomie parteru układ uzupełniono słupami.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne.

Opis Konstrukcji
BUDYNEK E
ul. Poznańska Budynek E – Kraków

Budynek składa się z dwóch, oddylatowanych od siebie segmentów posiadających 8 kondygnacji nadziemnych i osiągających  wysokość  ok. 25.8m n.p.t. Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony południowej poza obrys części nadziemnych.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1, kształt prostokąta o długości 61.5m i szerokości 44.0m. W poziomie parteru budynek przyjmuje w rzucie kształt odwróconego U. Całkowita długość budynku to 61.5m, a szerokość to 44.0m. Na ostatniej kondygnacji budynek w rzucie przyjmuje kształt kątowy o długości 61.5m i szerokości ok. 32.5m.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 20cm.

Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 20 i 25cm przy czym wyjątkowo grubość ściany wydzielenia szybów windowych wynosi 15cm.

Opis Konstrukcji
BUDYNEK F
ul. Poznańska Budynek F – Kraków

„Budynek „F” mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi, garażami  budowanymi i instalacjami wewnętrznymi.

Projektowany budynek będzie podzielony dylatacjami na trzy segmenty.

Segment lewy (w osiach A-E)  z garażem w podziemiu i sześcioma kondygnacjami nadziemnymi o wysokości ok. 20m npt projektuje się w technologii żelbetowej do wysokości stropu na poz. P2 (+6.88), powyżej zaś częściowo w tradycyjnej murowanej z bloczków Silikat z płytami stropowymi żelbetowymi, z zachowaniem zewnętrzych parapetów żelbetowych. Segment ten w rzucie ma kształt litery L o wymiarach 21.70 x 39.00/12.70 m. Od poz. P6 (+18.88) ściana północna jest skośna i cofnięta odpowiednio o odległośc 12.35 m i 4.8 m  w kierunku południowym.

Segment prawy (w osiach F-K) z garażem w podziemiu i dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi o wysokości ok. 29m npt projektuje się w technologii żelbetowej do wysokości stropu na poz.P4 (+12.88), powyżej zaś częściowo w tradycyjnej murowanej z bloczków Silikat z płytami stropowymi żelbetowymi, z zachowaniem zewnętrzych parapetów żelbetowych. Segment ten w rzucie ma kształt litery L o wymiarach 27.80 x 12.70/39.00 m.

 

Segment garażowy (w osiach C-H i 3-7) składający się z jednej kondygnacji podziemnej i jednej nadziemnej projektuje się w pełni w technologii żelbetowej. Segment ten w rzucie ma kształt prostokąta o wymiarach 20.00 x 22.40 m i jest częściowo oparty na dwóch pozostałych segmentach.

Kondygnacja podziemna garaży wysunięta zostaje od strony południowej, poza obrys części nadziemnych. Budynek w rzucie poziomym zbudowano na planie prostokąta o kształcie dostosowanym do wymiarów działki z wjazdem od strony wschodniej.

Opis Konstrukcji
BUDYNEK G
ul. Poznańska Budynek G1, G2 – Kraków

Budynki „G1,G2” mieszkalne wielorodzinne z garażami wbudowanymi i instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., opadową, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczną – w tym teletechniczną) oraz zagospodarowaniem terenu.

BUDYNEK G1

Budynek z garażem w podziemiu i dziewięciu kondygnacjach nadziemnych ma wysokość ok. 27.30m npt. Kondygnacja podziemna garaży wysunięta zostaje od strony zachodniej, poza obrys części nadziemnych. Budynek w rzucie poziomym zbudowano na planie prostokąta o kształcie dostosowanym do wymiarów działki z wjazdem od strony północnej.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-5.82 i -4.87 ), pomiędzy osiami 1-6, A-I kształt prostokąta o długości 50.56m i szerokości 31.45m. W poziomie parteru budynek utrzymuje w rzucie kształt litery U.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 20 i 25cm zaś ściany boczne szybu windowego grubości 15 i 16cm.

 

BUDYNEK G2

Budynek z garażem w podziemiu i dziesięciu kondygnacjach nadziemnych ma wysokość ok. 31.00m npt. Kondygnacja podziemna garaży wysunięta jest poza obrys części nadziemnych. Budynek w rzucie poziomym zbudowano na planie prostokąta ze ściętym rogiem od strony południowo-wschodniej o kształcie dostosowanym do wymiarów działki z wjazdem (zewnętrzną rampą w kształcie łuku) od strony północnej.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 20,25 i 30cm zaś ściany boczne szybu windowego grubości 15cm.

 

Opis Konstrukcji
BUDYNEK M10, M6, M6a
ul. Poznańska Budynek M10, M6, M6a – Kraków

BUDYNEK M10

Budynek z garażem w podziemiu i dziewięciu kondygnacjach nadziemnych o wysokości ok. 24.9m npt projektuje się w technologii częściowo żelbetowej do wysokości stropu nad ósmą kondygnacją +21.88, częściowo zaś – na najwyższej kondygnacji – w tradycyjnej murowanej z bloczków Silikat z płytami stropowymi żelbetowymi.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 do poziomu płyty 00 projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-ścianowym uzupełnioną rusztem belkowym. . Ściany kondygnacji murowanych projektuje się z bloczków TeknoAmerBlok grubości generalnie 19cm, uzupełnionych rdzeniami żelbetowymi wykonanymi w kanałach pustaków.

BUDYNEK M10

BUDYNEK M6

BUDYNEK M6A