powrót do strony Obiekty mieszkalne

Wielicka – Kraków

Projekt budynku wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Wielickiej w Krakowie

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Wielickiej 2769 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek posiada jedną kondygnację podziemną, od 5 do 7 kondygnacji nadziemnych i osiąga wysokość 22.0m n.p.t. Kondygnacja podziemna wysunięta zostaje od strony północnej, zachodniej i wschodniej poza obrys części nadziemnych.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 211.30m n.p.m.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-5.02,-5.22), kształt prostokąta o długości 71m i szerokości 39m. W wyższych poziomach budynek ma kształt litery „U”, pomniejszony o szerokość podziemnej części garażowej wysuniętej od strony północnej, zachodniej i wschodniej.
Wszystkie płyty projektuje się jako żelbetowe, monolityczne.Ściany trzonów komunikacyjnych projektuje się jako żelbetowe monolityczne grubości 20 i 25cm.
Biegi schodowe biegnące z kondygnacji garażu na parter projektuje się jako dwubiegowe ze spocznikami. Przyjmuje się grubości biegów na 15cm i spoczników na 18cm.
Przestrzenne usztywnienie budynku zapewnia układ żelbetowych i na wyższych kondygnacjach murowanych ścian, wydzielających lokale mieszkalne, uzupełniony o żelbetowe ściany trzonów komunikacyjnych.

Płyty fundamentowe segmentów wysokich projektuje się grubości 70-100cm, a segmentów parterowych grubości 50cm.
Wysokość kondygnacji garaży podziemnych jest zmienna i wynosi w świetle stropów konstrukcyjnych: od 2.63m (poza obrys części nadziemnej budynku), 3.15m (pod częścią usługową) do 4.65m (pod strefą mieszkalną).
Kondygnacje nadziemne mieszkalne, od poziomu 01 (+2.85) projektuje się jako układ płytowo-ścianowy. Żelbetowe ściany budynku projektuje się grubości 20 i 25cm.
Płyty kondygnacji typowych projektuje się grubości 20cm i wymiaruje się jako ciągłe krzyżowo zbrojone. Płyty loggii na poziomach mieszkalnych projektuje się grubości 16 cm. Płyty balkonowe monolityczne projektuje się grubości 16 cm i 20cm lokalnie 23cm.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz