powrót do strony Obiekty mieszkalne

Fabryczna – Kraków

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Z USŁUGAMI WBUDOWANYMI I GARAŻEM PODZIEMNYM W KRAKOWIE PRZY ULICY FABRYCZNEJ

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Fabrycznej 5609 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny posiadający osiem kondygnacji nadziemnych oraz dwie kondygnację podziemne. W części podziemnej zaprojektowano garaż oraz pomieszczenia techniczne. W części nadziemnej zlokalizowano usługi oraz lokale mieszkalne. Część podziemna jest wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych. Obrys garażu zaprojektowano na rzucie wielokąta. Wymiary gabarytowe wynoszą 88.75 x 63.20 m. Kondygnacje nadziemne zaprojektowano na rzucie wielokąta o wymiarach gabarytowych ok. 83.55 x 56.20 m. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 24.25 m.
Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 3.55 m; 3.90 m lub 3.55 m; 4.10 m; 7 x 2.90 m.Poziom odniesienia zaprojektowano na rzędnej ±0.00 = 214.00 m npm.Budynek podzielono dylatacjami na cztery niezależne segmenty:
• Segment C rejon osi X.2÷11’’/A’’÷X.3 oraz X.6÷30/A÷J
• Segment D rejon osi 29’÷A’’/B’÷X.1
• Segment E rejon osi 1÷15/X.8÷28’
• Segment F rejon osi 16÷23/X÷X.4
Segmenty C, D, E zawierają dwie kondygnacje podziemne oraz 8 nadziemnych, natomiast segment F zawiera tylko jedną kondygnację nadziemną.
Budynek do poz. +8.55 zaprojektowano w technologii monolitycznej, powyżej zastosowano technologię tradycyjną z elementami ścian żelbetowych monolitycznych.
Układ nośny kondygnacji podziemnych zaprojektowano jako poprzeczny płytowo-ścianowy. W przejazdach zaprojektowano belki o przekroju 25×60; 30×60; 35×60; 40×60 cm spinające elementy ścienne po obu stronach przejazdu
Układ nośny kondygnacji parteru zaprojektowano, jako mieszany słupowo-belkowy oraz tarczowo – płytowy. Część elementów nośnych konstrukcji parteru opiera się na płycie wymiennej grubości 55 lub 65 cm.
Powyżej poz. +8.55 pionowy układ nośny projektuje się, jako mieszany ścianowo-płytowy lub tarczowo-płytowy. Ściany nośne w przeważającej części projektuje się, jako murowane. Wyjątek stanowią elementy usztywniające trzonów windowych, szachów instalacyjnych, fragmenty ścian elewacyjnych oraz fragmenty nadwieszeń budynków w rejonie ogrodów zimowych.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz