powrót do strony Obiekty mieszkalne

Salwator City – Kraków

Zespół mieszkaniowy Salwator City – III Etap – budynki 8, 9, 10 z grażem podziemnym, ramą wjazdową do garażu położone przy ul. Stańczyka w Krakowie,obr. 2 Krowodrza.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół mieszkaniowy przy ul. Stańczyka
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Opracowano projekt wykonawczy trzech budynków mieszkalnych oznaczonych jako budynki 8, 9, 10 o konstrukcji powtarzalnej, podzielonych na 3 segmenty A, B i C.
Dodatkowo jako osobny segment D wydzielono garaż podziemny w obrysie dziedzińca. Budynki mają funkcje generalnie mieszkalną z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym i wyodrębnionymi w
parterze segmentu C pomieszczeniami o funkcji administracyjnej.Wysokość poszczególnych segmentów wynosi:
A – 22.62m , B – 13.98m, C – 19.59m.
Segmenty A i B będą w całości pełniły funkcję mieszkalną, segment C ma w parterze zlokalizowane pomieszczenia
administracyjne. Pod wszystkimi segmentami przewidziano garaż w części podziemnej. Segment D – garaż w obrębie dziedzińca w całości jest kondygnacją podziemną.Budynki 8, 9, 10 zaprojektowano z punktu widzenia konstrukcji jako powtarzalne. Różnice w zakresie
detali dotyczą lokalizacji przebić instalacyjnych w rejonie kondygnacji podziemnej w zewnętrznych
ścianach garażowych.