powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Tyniecka – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem podziemnym w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Tynieckiej.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Tynieckiej AT ARCHITEKCI
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek jest pięciokondygnacyjny – najniższa kondygnacja podziemna mieści jednokondygnacyjny wielostanowiskowy garaż podziemny a cztery kondygnacje nadziemne pełnią funkcję mieszkalną.

Ze względu na technologię – wykonanie konstrukcji założono w systemie tradycyjnym, żelbetowym monolitycznym.

Ze względu na warunki hydro- i geologiczne kondygnacja podziemna budynku wraz z płytą stropową “P0” zaprojektowana została z betonu hydrotechnicznego C25/30 o stopniu wodoszczelności W8.

Budynek w części nadziemnej ma kształt litery “L” o wymiarach w osiach ścian zewnętrznych wynoszących ok. 32.35×11.40m // 24.38×10.10m. Kondygnacja garażowa z rampą wjazdową w osiach 12-13 ma nieregularny kształt – dopasowany do granicy działki i powierzchni zabudowy.  Maksymalne wymiary gabarytowe płyty fundamentowej “U1” wynoszą 37.20×23.54m.

Układ pionowy nośny nadziemnej części mieszkalnej budynku tworzą żelbetowe ściany oparte bezpośrednio na płycie fundamentowej oraz ściany-tarcze oparte pośrednio na belkach i słupach. Płyty stropowe, żelbetowe monolityczne opierają się bezpośrednio na ścianach żelbetowych lub belkach i słupach żelbetowych.