powrót do strony Obiekty mieszkalne

Teligi – Kraków

Zespól dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami wbudowanymi z dwunastoma kondygnacjami nadziemnymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Teligi

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Zespół 2 budynków mieszkalnych przy ul. Teligi 8500 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Zespół dwóch budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych z częścią garażową w parterze oraz garażem w podziemiu w segmencie B. Segmenty A i B posiadają dwanaście kondygnacji nadziemnych i osiągają wysokość generalnie 36.8m i lokalnie 38.5m n.p.t. Segment B posiada jedną, dodatkową kondygnację podziemną. Kondygnacje garażowe w segmentach A i B zostają wysunięte od strony południowej poza obrys części nadziemnych formując tarasy w poziomie 01 (+3.35).

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 228.68m n.p.m.

Budynki obu segmentów posiadają w rzucie, w poziomie garaży 00 (-0.08), kształt prostokątów o wymiarach: szerokości 16.73m (wzdłuż osi literowych) i długości 30.30m (wzdłuż osi cyfrowych), w przypadku segmentu A; szerokości 16.02m (wzdłuż osi cyfrowych) i długości 41.83m (wzdłuż osi literowych), w przypadku segmentu B. Układ zespołu obu budynków przyjmuje kształt litery „L”.

Dylatacja pomiędzy segmentami przebiega wzdłuż pomiędzy osiami F i G. Zadaszenie nad parkingami naziemnymi i zjazd do garażu podziemnego zlokalizowano od strony północno-zachodniej wzdłuż osi 1’.

Ściany zewnętrzne garażu podziemnego w segmencie B, po obwodzie budynku, projektuje się, jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm. Podziemną kondygnację w poziomie garaży U1 (-2.96) do poziomu płyty 00 (-0.08), oraz kondygnacje parteru w obu segmentach projektuje się w całości, jako monolityczne w układzie płytowo-słupowym, przy czym słupy o wydłużonym przekroju poprzecznym przybierają formę tarcz. Ściany żelbetowe wprowadzono, jako wydzielenia pomieszczeń technicznych, oraz jako trzony pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 25cm. Grubości ścian nieposiadających kontynuacji na kondygnacjach mieszkalnych wynoszą 15cm lub 18cm. Grubości ścian oddylatowanych szybów windowych wynoszą 15cm.

Kondygnacje nadziemne mieszkalne, od poziomu 01 (+3.35) projektuje się w poprzecznym układzie ścianowym, przy czym usztywnienie podłużne układu zapewniają pozostawione fragmenty ścian wzdłuż elewacji budynków oraz ściany korytarzowe w rejonach pionów komunikacyjnych.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się, jako żelbetowe, monolityczne. W poziomie parteru w segmencie B w poz. 00 (-0.08) płytę między-garażową zaprojektowano grubości 22cm. Płyty w poziomie 01 (+3.35) zaprojektowano grubości 25cm. Płyty kondygnacji typowych projektuje się grubości 20cm i wymiaruje się, jako ciągłe krzyżowo lub jednokierunkowo zbrojone.

Płyty loggii projektuje się grubości 18cm, zaś płyty balkonów projektuje się grubości 20cm.

Ściany trzonów komunikacyjnych projektuje się, jako żelbetowe monolityczne grubości 20 lub 25cm wyjątkowo 18cm.

Biegi schodowe biegnące z kondygnacji garażu na parter projektuje się, jako dwubiegowe ze spocznikami. Przyjmuje się grubości biegów i spoczników na 18cm, wyjątkowo 20cm w kondygnacji parteru.

Przestrzenne usztywnienie budynku zapewnia układ ścian wydzielających lokale mieszkalne, uzupełniony o żelbetowe ściany trzonów komunikacyjnych, oraz żelbetowe płaszczyzny ścian w elewacjach zewnętrznych. 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz