powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Śliska – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny składający się z trzech segmentów, części handlowo-usługowej, garażu podziemnego i zbiornika retencyjnego oraz instalacji.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Śliskiej w Krakowie
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany obiekt składa się z zespół trzech segmentów naziemnych oznaczonych literami A, B i C. Segmenty B i C są przeznaczone  całkowicie na cele mieszkalne w segmencie A dodatkowo w poziomie parteru zlokalizowano lokale usługowe. Obiekt zaprojektowano jako podpiwniczony  posiadający pięć kondygnacji nadziemnych. Ze względu na wymiary obiektu oraz zróżnicowane obciążenia oraz warunki gruntowe budynek podzielono dylatacjami na trzy segmenty:

  • Segment A (Segment A) zlokalizowano przy ul. Śliskiej w osiach 1÷5/A÷I – posiada 5 kondygnacji nadziemnych – wysokość 63 m
  • Segment B (Segment B) w osiach 1’÷12’/A’÷H’ – posiada 5 kondygnacji nadziemnych – wysokość 33 m
  • Segment C (Segment C) w osiach 1’’÷15’’/A’’÷N’’ – posiada 5 kondygnacji nadziemnych – wysokość 33 m

W części podziemnej zaprojektowano garaż podziemny; pomieszczenia techniczne oraz zbiorniki ppoż oraz na deszczówkę. W części nadziemnej zlokalizowano usługi (Segment A) oraz lokale mieszkalne. Część podziemna jest wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych.

Obrys części podziemnej zaprojektowano na rzucie zbliżonym do wielokąta. Wymiary gabarytowe segmentów wynoszą:

  • Segment A –  18.95 x 24.50 m
  • Segment B –  58.20 x 22.25 m
  • Segment C –  38.35 x 21.85 m

Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 16.35 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą:

  • 3.85 m + 3,82 m + 4 x 2.90 m – Segment A
  • 4.05 (5.95) m + 5 x 2.90 m – Segmenty B i C.

Kondygnacja podziemna spełniają funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza technicznego budynku. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję usługową i mieszkalną.

SEGMENT A:

SEGMENT B:

SEGMENT C: